Ørnulf Opdahl - fra «En folkefiende». Monotypi 33 x 33 cm
Ørnulf Opdahl - fra «En folkefiende». Monotypi 33 x 33 cm

Ørnulf Opdahl – Monotypier

7. november – 7. desember 2019

Ørnulf Opdahl er en av Norges mest kjente kunstnere og er særlig kjent for sine slående skildringer av kystlandskapet på nordvestlandet. Norske Grafikere er glade for å kunne vise en utstilling med en mindre kjent side av Opdahls kunstneriske virke.

I denne utstillingen viser Opdahl en serie monotypier fra de siste fem år med en delvis ny motivkrets som spenner fra parafraser over Rembrandts selvportretter til illustrasjoner fra Ibsens «En Folkefiende». Dette er ikke første gang Opdahl henter inspirasjon fra litteraturen. Han har tidligere laget illustrasjoner til Henrik Ibsens «Rosmersholm» og i 2009 ble han invitert til å lage bilder både av Knut Hamsun og til boken «Paa Gjengrodde Stier».

Mange forbinder nok Opdahl med malerier og litografier, men han begynte allerede i sine første år som kunstner å eksperimentere med monotypiet. I monotypiet sverter kunstneren inn trykkplaten med farge og tegner direkte på denne og i motsetning til andre grafiske teknikker er dette en teknikk som kun gir ett enkelt trykk fra platen.

Ørnulf Opdahl - håndkolorert landskap. Monotypi 22 x 18 cm
Ørnulf Opdahl - håndkolorert landskap. Monotypi 22 x 18 cm

Teknikkens unike særtrekk sammen med de relativt små formatene gir bildene en egen nerve og tilstedeværelse. Vi bevisstgjøres kunstnerens sikre strek på en ny måte i det han bringer frem både kjente scener fra En Folkefiende og sine egne tolkninger av Rembrandts selvportretter. I likhet med landskapene vi kjenner så godt balanserer de i den evige randsonen mellom lys og mørke. Ørnulf Opdahl henter ofte motiv og inspirasjon fra naturen. I landskapsmotivene er naturinntrykkene forenklet og abstrahert. I utstillingen hos Norske Grafikere viser han også noen håndkolorerte landskap.

Ørnulf Opdahl er født i 1944 i Ålesund og er utdannet ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole og Statens Kunstakademi. Han har hatt en rekke separat- og kollektivutstillinger i Norge og i utlandet. Hans arbeider er innkjøpt av bl.a. Nasjonalmuseet, Astrup Fearnley Museet, Bibliothéque National de Paris, Det Kongelige Slott og Universitetsbiblioteket.