Opdahl Ørnulf - Vinterlys Alnes. Litografi

Ørnulf Opdahl
Tilbakeblikk
31. oktober – 29. november 2009

Det er en stor ære for Galleri Norske Grafikere å presentere Ørnulf Opdahls litografier fra de siste 20 årene. Utstillingen består av 26 litografier hvorav fire av disse er nye.

Ørnulf Opdahls medium er først og fremst maleriet, men han har alltid eksperimentert med andre teknikker, også grafiske. I 1988 ble han invitert til Paris for å lage illustrasjoner og litografier til Henrik Ibsens Rosmersholm. Han arbeidet da på det kjente litografiverkstedet til Clot Brahmsen. Her innledet han et samarbeid med trykkeren Yan Samson som varte så lenge Samson drev sitt eget verksted i Paris. Samson arbeidet på en gammel håndpresse, så samtlige opplag er trykket for hånd. I de senere årene har Opdahl i hovedsak trykket litografier på Grafisk Stentrykk i Oslo med trykkerne Kjell Johnsen og Nicolay Berg.

Ørnulf Opdahl henter motiver og inspirasjon fra kyst og fjorder på Vestlandet. I landskapsmotivene er naturinntrykkene er forenklet, abstrahert og sublimert selv i sin mest realistiske form. Betrakterens synsvinkel er distansert og ensom. Bildene har en fremherskende følelse av melankoli. Vår tid har ifølge psykiateren Finn Skårderud mistet melankoliens mangfold av syne. For Ørnulf Opdahl er ikke melankoli ensbetydende med depresjon eller pessimisme. For ham er melankoli en drivkraft, en lengsel mot noe utenfor en selv, en dragning mot det uoppnåelige.

Ørnulf Opdahl er født i 1944 i Ålesund og er utdannet ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole og Statens Kunstakademi. Han har hatt en rekke separat- og kollektivutstillinger i Norge og i utlandet. Hans arbeider er innkjøpt av bl.a. Museet for Samtidskunst, Nasjonalgalleriet, Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst, Bibliothéque National de Paris, Det Kongelige Slott og Universitetsbiblioteket for å nevne noen.

Utstillingen åpnes av Holger Koefoed. Kunstneren vil være tilstede ved åpningen.