Ottar Ormstad - whenallissaidanddone - digitalgrafikk

ottar ormstad
when
3. oktober – 27. oktober 2013

Galleri Norske Grafikere har gleden av å presentere utstillingen «when» med Ottar Ormstad.

Utstillingen åpnes av Pål Ivar Bergersen og Patricia Tomaszek.

Ottar Ormstad har sin bakgrunn i konkret poesi på sekstitallet, en tradisjon der ord og bokstaver ble strødd utover boksidene for å oppnå et eget visuelt uttrykk, som kunne være viktigere enn det meningsbærende innholdet.

Det siste tiåret har han videreført denne tradisjonen gjennom ny teknologi,  i form av elektroniske dikt, video og digitaltrykk. Hans nettbaserte «svevedikt» ble innlemmet i den første samlingen av europeisk elektronisk litteratur, som eneste norske bidrag. De tre videoene hans har alle hatt premiere på festivaler for digital poesi i Europa og USA, og er siden vist i mange land. I 2007 hadde han sin første separatutstilling i Galleri Briskeby i Oslo, der han innførte begrepet  «bokstavtepper» som betegnelse på sine digitale trykk.  Siden da har han videreutviklet billedspråket gjennom en unik kombinasjon av svart-hvitt fotografier og konkret poesi. Han har en forkjærlighet for både gult og bokstaven y, noe som fremkommer i mange av  arbeidene hans.

Utgangspunktet for denne utstillingen er en bilkirkegård utenfor Töcksfors i Sverige, like ved grensen til Norge.  Der ligger vrakene fra femtitallet spredd utover i naturen, som er i ferd med å gro over det hele. Ottar Ormstad har selv fotografert bildene fra bilkirkegården, som danner bakteppet for de fleste motivene. Trykkene som presenteres har han fremstilt digitalt, men fotografiene er tatt analogt og senere skannet.

Slik utstillingstittelen when antyder, gjenspeiler arbeidene hvordan tiden går sin gang. Dette understrekes ytterligere i titlene, som er hentet fra ulike låter og bandnavn, eksempelvis i bildet whenallissaidanddone som pryder invitasjonen.

De senere årene har han blant annet stilt ut i Galleri Briskeby i Oslo, Bærum kulturhus i Sandvika og i Napoli, Philadelphia og New York.