Per Kristian Nygård
Monolog
28. februar – 24. mars 2013

Per Kristian Nygård: Poeten - Tresnitt.

Galleri Norske Grafikere har gleden av å invitere til utstillingsåpning med Per Kristian Nygård torsdag 28. februar kl. 18.00.

Nygård arbeider hovedsakelig med bilder der motivkretsen er hentet fra arkitekturen og arkitekturhistorien, oftest i medier som grafikk, tegning og skulptur.

Tresnittene han viser på denne utstillingen har sitt utspring i en pågående utforskning av forholdet mellom arkitektur og ideologi, der tittelen «Monolog» henspiller på Nygårds samtale med seg selv under arbeidsprosessen. 

I første del av utstillingen undersøker han arkitektoniske elementer som et fysisk bilde. Trykte objekter fra hus han har bodd eller oppholdt seg i, som skjærefjøler, nøkler eller dolokk fra en utedo. Disse objektene bærer i seg repetitive spor av den historien han selv er en del av. Andre del av utstillingen viser figurative tresnitt med motiver som berører forholdet mellom mennesket og moderniteten. Arkitekten er en gjennomgående figur i Nygårds arbeider. Her symboliserer arkitekten en materialisering av ideologiske prosesser, som igjen avspeiler samfunnet og maktstrukturene.
Per Kristian Nygård (f.1979) er utdannet ved Kunsthögskolan i Malmö 2004- 2010, og for tiden bor og arbeider han i Trondheim. Han har han blant annet stilt ut i Tegnerforbundet, Trøndelag Senter for Samtidskunst og Kurant Visningsrom i Tromsø, I tillegg til å delta på Statens høstutstilling i 2012 og 2009. Nygård var med på å etablere nettmagasinet ArtScene Trondheim, som han i dag er redaktør for. Han er innkjøpt av Jämtlan Läns Landsting og Trondheim Kommune.