Maria Erikson. Detalj: Soft moment IV. Litografi på Tengu-jo papir, 38 × 31 × 8 cm

Perspektiv på trykk
Fagområde Grafikk og Tegning ved Kunsthøgskolen i Oslo

15. februar – 23. mars

Medvirkende kunstnere: Aleksandra Janik, Bror Mikkelborg, Brynhild Seim, Erik Solheim, Jan Pettersson, Jan Skomakerstuen, Karen Disen, Maria Erikson, Oliver Hambsh, Scott O’Rourke, Shwan Dler Qaradaki, Tiril Schrøder, Vibeke Luther og Victoria Browne

Velkommen til vernissage torsdag 15. februar kl 18 for åpningstaler ved dekan Markus Degerman og avtroppende professor Jan Pettersson.

Det er med stor glede at Norske Grafikere presenterer utstillingen «Perspektiv på trykk» med Fagområde Grafikk og Tegning ved Kunsthøgskolen i Oslo. Utstillingen presenterer fagområdets utvikling de siste årene, samtidig som den skisserer en nærliggende fremtid, ved å sette sammen verk fra både den avtroppende og den påtroppende lærerstaben ved fagområde for Grafikk og Tegning.

Grafikken har gjennom hele sin historie og frem til i dag vært preget av innovasjon, oppfinnsomhet og teknisk utvikling. Innenfor en norsk kontekst fikk kunstgrafikken etablert et grunnleggende fotfeste i 1897, ved etableringen av radérklassen ved Statens håndverks- og kunstindustriskole. Det er også radérklassen som har utviklet seg til det som i dag er linjen for Grafikk og Tegning ved Kunsthøgskolen i Oslo. I 2024 befinner linjen seg ved et nytt veiskille, da professor og fagområdeansvarlig Jan Pettersson trer av etter 12 år. Han etterfølges av grafiker, forsker, kurator og professor i grafisk kunst Aleksandra Janik.

For fagområdet er dette en anledning til å kartlegge status for vår viktigste utdanningsinstitusjon for grafisk kunst, og samtidig gjøre seg opp noen tanker om hvordan fagområdet og grafikkfeltet vil utvikle seg videre de kommende årene. Påtroppende fagområdeansvarlig, Janik, understreker at det er viktig at linjen for Grafikk og Tegning også i fremtiden respekterer grafikkens rike håndverkstradisjoner og den bunnsolide kunnskapen som har blitt etablert og utviklet av dets forgjengere. Samtidig skal man fremover oppmuntre og legge til rette for videre eksperimentering, i tråd med samtidens foranderlige forhold, muligheter og behov. Utstillingen tegner en lovende fremtid for grafikkfeltet, der kunnskap, utvikling og stolthet for faget står i tydelig fokus.