Petter Buhagen. Withdrawal (detalj). Håndtegnet blåkopi på papir, 41,7 x 29,7 cm, 2020

Petter Buhagen
A Distributed Sadness

29. september – 5. november

Norske Grafikere er stolte over å presentere nye arbeider av Petter Buhagen i utstillingen A Distributed Sadness. De utstilte verkene er et resultat av kunstnerens langvarige interesse for møtet mellom menneskelig natur og ny kommunikasjonsteknologi. Gjennom eksperimentering med ulike materialer og teknikker i det utvidede grafikkfeltet, setter Buhagen håndverkstradisjoner opp mot dagsaktuelle problemstillinger knyttet til digitalisering og teknologi som på kort tid er blitt en stor del av hverdagen vår. For hva skjer egentlig i spenningen mellom tidløse, menneskelige problemstillinger og teknologiene vi har skapt for å tjene oss?

Utstillingens tittel, A Distributed Sadness, spiller på kunstnerens opplevelse av at internett med tiden har fått en melankolsk grunntone. Mens digitaliseringens inntog startet med lovnader om en åpen, friksjonsfri, bekvemmelig tilværelse med god tilknytning til andre mennesker, har den i realiteten ført til at sosialisering og daglige gjøremål i økende grad har blitt flyttet fra det fysiske til det representative, på bekostning av mellommenneskelig nærhet og stedlig tilknytning.

Parallelt med dette, og gjennom den samme teknologien, ser vi en oppblomstring av polarisering og avsondrete ekkokamre. Vi mister vår felles virkelighetsoppfatning fordi alle får sin personifiserte informasjonsstrøm gjennom sin egen lille portal inn til andre steder og virkeligheter. I dette finnes problemstillinger som kommer til syne i de utstilte verkene, der visuelt poetiske uttrykk brytes opp av små avvik og estetisk forstyrrende elementer.

Mesteparten av arbeidene i utstillingen er bygd opp av raster. Rastergrafikk har en struktur der mange punkter av ulik størrelse eller farge tilsammen danner et helhetlig bilde. Her er det essensielt at hvert lille punkt har riktig størrelse og sitter på rett sted for at bildegjengivelsen skal fungere og bli så presis som mulig. Gjennom forskyvninger, og delvis ødeleggelse av rasterfelter, får bildene i utstillingen feil som gjør at strukturen i det underliggende, visuelle systemet kommer til syne og viser sin iboende sårbarhet.


Petter Buhagen (f 1983) har en MA i kunst fra Kunstakademiet i Oslo, og en BA i kunst fra The Arts Institute at Bournemouth. Han har flere separat- og duoutstillinger bak seg, blant annet duoutstillingen «Saltation» med Ingri Haraldsen hos Norske Grafikere i 2015. Han deltok på åpningsutstillingen ved det nye Nasjonalmuseet i 2022 og var sentral i driften av det kunstnerdrevne visningsrommet Noplace, 2011–2021.

 

Utstillingen er støttet av Kulturrådet, Regionale prosjektmidler og Billedkunstnernes vederlagsfond.

Alle bildene er tatt av Øystein Thorvaldsen