Print Matters 2017
Studenter fra Grafikk og Tegning, KHiO

22. april – 14. mai 2017

khio-the-stationNorske Grafikere har gleden av å ønske velkommen til utstillingen Print Matters 2017 med studenter fra Grafikk og Tegning ved KHiO.

Høsten 2015 arrangerte fagområdet Grafikk og Tegning seminaret «Printmaking in the Expanded Field». Denne utstillingen er studentenes kunstneriske videreføring av diskusjonen på seminaret og en del av vårt arbeid med å redefinere grafikkens plass i samtidskunsten.

Mange vil si at grafikk skal forholde seg til tradisjonen, og at man ikke skal prøve å skape noe nytt eller se fremover. Bare ikke gjør noe som kan forrstyrre status quo for mediet! Det finnes alt for mange forutfattede meninger rundt hva grafikk er, og det store problemet er at det er grafikerne selv som har skapt denne situasjonen.

Et utall grafikkinstitusjoner, foreninger og organisasjoner i Norge, har gjennom årevis med systematisk definisjon av grafikkmediet skapt en tradisjon som har gjort det vanskelig å følge med i samtidskunstens utvikling. Om vi ser utenfor landets grenser, særlig på USA og store europeiske land, har man de siste 25-30 årene arbeidet intensivt med posisjonering og utvikling av grafikkmediet innenfor samtidskunsten i forhold til trykk på papir, multipler, støpte objekter, artists books, billboards osv. Alt dette peker mot grafikkens nye utvidede felt, der både tradisjonen, høyteknologien og ikke minst hybriden er vesentlig i utviklingen av nye kunstprosjekt. Som hovedorganisasjon for grafisk kunst i Norge har Norske Grafikere en viktig rolle i å fremme samtidsgrafikken, og å støtte opp om denne utviklingen.

Kunsthistorikeren Kathryn Kramer peker på mangelsen av både en historieskriving om grafikk (bortsett fra tekniske krøniker), og en samtidig fortielse av mediet innen kunstteori og kritikk. Det er som hun uttrykker det; “en aldeles uforståelig fornærmelse når mediet er så velegnet for debatter rundt begrep som forfatterskap, originalitet, sosial orientering og makt. At kunstgrafikken, kontroversielt regnet som den mest tekniske av alle kunstformer, ikke inntar den plassen antyder at en annen kode/agenda er i virksomhet”.

Fagområdet Grafikk og Tegning er opptatt av å utvikle en teoretisering av kunstgrafikken fra innsiden av faget selv, og å styrke grafikkens profil  innenfor samtidskunsten.

 

“Grafikk i det utvidede feltet oppstår så snart vi begynner å stille spørsmål ved tradisjonen og kunsthistorien kombinert med problematiseringen av de gitte kriteriene som modernismen la til grunn.”

 

Se også: grafiskkunstogtegning.tumblr.com

Se videoer fra seminaret Printmaking in the Expanded Field:
Innledende panel: Dissemination of knowledge
Panel 1: Visual delight and collapsing strategies
Panel 2: Contemporary constituencies of print
Panel 3: The print in the public space
Panel 4: The expanded field
Panel 5: Leaving an imprint