Randi Strand - Forestilling 8

Randi Strand
Forestilling
9. januar – 31. januar 2010

Galleri Norske Grafikere har gleden av å presentere Randi Strand. I billdedserien «Forestilling» ser vi himmel, snø og blindeskrift. Her bli vi inviterert til å rette blikket mot himmelen og universet; mot det grenseløse, det overnasjonale, og mot ulike måter å oppleve verden på. Med et konstant fokus på klima blir vi minnet på at våre verdier og vår eksistens er forgjengelig, våre nåværende livsbetingelser er ikke en selvfølge.

Snø er en motsetningsfylt symbolbærer. På en side et bilde på renhet, stillhet og skjønnhet, på en annen side en metafor for kulde og isolasjon. Selv om bildene er av snø og himmel, kan det noen ganger se mer ut som bilder av universet; det oppstår en forunderlig og fascinerende likhet mellom det aller minste og det aller største.

Sammenstillingen av foto og blindeskrift er et paradoksalt billedspråk. Bildene kombinerer to språk som spiller med og mot hverandre både uttrykksmessig og innholdsmessig. Utstillingen henvender seg først og fremst til et seende publikum. Teksten er et element i bildene, som vekker undring  og nysgjerrighet hos tilskueren.

Randi Strand har sin utdanning fra Statens Høgskole for Kunsthandverk og Design i Bergen og Kunstakademiet i Lisboa. Randi Strand har en rekke separatutstillinger og gruppeutstillinger. Hun er innkjøpt av blant andre Nasjonalgalleriet.

Se bilder fra prosjektet på Randi Strands hjemmeside.