Rasmus Danø. Common message. Tresnitt. 36 x 32 cm

Rasmus Danø
Open Barrier
3. april – 27. april 2014

Galleri Norske Grafikere  har gleden av å presentere utstillingen Open Barrier med Rasmus Danø.

Danø er en dansk billedkunstner som bor og arbeider i København. Han har hatt en rekke utstillinger i Danmark, og dette er hans første utstilling i Oslo.

Med utstillingen Open Barrier peker han på den vestlige kulturens dobbeltmoral: Vi prediker frihet og åpenhet på samme tid som individet, i stadig større grad, blir utsatt for overvåkning og overgrep på den personlige frihet. Dette belyser han gjennom visuelle tegn, tekstuelle utsagn og romlige grep. Det ene utsagnet griper over i det neste, og skaper en flyt av analog informasjon. Tilskueren blir dermed gjort til en deltaker, som en brikke i et større spill.

Rasmus Danø arbeider med skulptur, maleri, tegning, grafikk og installasjon, men i denne utstillingen viser han utelukkende grafiske verk: Tresnitt, linoleumssnitt og collage/installasjon.

Motivmessig søker han stort sett mot landskapet. Det har en dobbel funksjon i verkene hans, både som konkret landskap og som en henvisning til kultur, kropp og språk. Verkene søker å beskrive steder der alt begynner eller slutter, og landskapet binder de forskjellige uttrykkene sammen.

Rasmus Danø  er født 1974 i Helsingør . Han er utdannet ved Det Kongelige Danske Kunstakademi i København, og har de siste årene vært styreleder ved foreningen Danske Grafikere.  Utstillingen Open Barrier er støttet av Statens Kunstråd i Danmark og Nordic-Baltic Mobility Programme.

Velkommen til utstillingsåpning torsdag 3. april kl. 18.00.