Roald Andersen d.y.

 

ROALD ANDERSEN D.Y.

Things I Don´t Care About

8.mai – 1. juni 2008  

Norske Grafikere har gleden av å presentere separatutstillingen Things I Don´t Care About  med arbeider av Roald Andersen d.y. Utstillingen viser en konseptuell og samtidsbevisst tilnærming av grafikk som medium.

Things I Don´t Care About reflekterer rundt vår evne til å beskytte oss fra det ubehagelige “de andre” måtte påføre oss gjennom den evige informasjonsstrømmen vi ikke ønsker å ta konsekvensene av, temaer som er utenfor de fleste næres hverdagsliv. Grafikkens repeterende egenskap mener han er velegnet i forhold til denne tematikken.

Roald Andersen d.y. forteller at han ønsker å ta grafikken ut i rommet og i større grad gjøre den til et objekt enn et bilde på veggen. Arbeidene kan sies å ligge i grenselandet mellom
installasjon og skulptur, og viser en sammenblanding av grafiske trykk og andre medier. Det visuelle uttrykket oppleves som klinisk og hvitt. Fraværet av noe menneskelig er åpenbart og påtrengende.

Ofte er grafikken i arbeidene mer eller mindre utilgjengeliggjort for tilskueren, i visse tilfeller helt skjult, og krever fysisk oppbrytning. Motivkretsen har en grotesk og voldelig karakter. For Andersen d.y. blir dette et bilde på hvordan vi kan forholde seg til kunnskap på en konstruktiv eller destruktiv måte.

Roald Andersen d.y. (f. 1971) bor og arbeider i Kristiansand. Gjennom sitt kunstnersskap har han deltatt på en rekke utstillinger i inn- og utland, sist representert i utstillingen Guds
ansikter i regi av Kirkelig Kulturverksted. Ved siden av sitt virke som billedkunstner jobber han som daglig leder i Smia Galleri og Grafisk Verksted AS i Kristiansand.

Kunstneren vil være tilstede under åpningen.  Presse er velkommen til å møte kunstneren etter nærmere avtale med galleriet.