Samoa Rémy
Along the axis of the mind og Ante verbum
3. mars – 27. mars 2011

 

Samoa Rémy, fra installlasjonen along the axis of the mind, digitalprint. Foto: Jan Inge Janbu.

Galleri Norske Grafikere har gleden av å presentere verk av Samoa Rémy. I denne utstillingen viser hun to installasjoner:  “Along the axis of the mind” er et usedvanlig gjennomarbeidet og tankevekkende verk. Det består, i tillegg til egne bilder, av bearbeidede illustrasjoner fra oppslagsverk og vitenskapelige fagbøker fra 1800- og  tidlig 1900-tallet. Dette billedmaterialet har Rémy satt sammen i en installasjon som består av 21 bilder hengt opp parvis langs veggene i gallerirommet. “Ante Verbum” er en liten installasjon, et slags stilleben som har en kontemplativ funksjon, og som uttrykker refleksjoner rundt minner, rundt det å miste tilhørigheten til et sted, og rundt nostalgibegrepets aktualitet i vår tid.

En påfallende side ved Samoa Rémys arbeider er at arkivbildene, gravd frem fra ulike arkiver og biblioteker, kommer i et nytt lys. Ved å fjerne de opprinnelige billedtekstene, og sette bokillustrasjonene sammen med egne bilder, åpner Rémy for en rekke nye tolkninger og danner en helt ny kontekst. Hun understreker forbindelsen mellom bildene ved blant annet å sammenstille lignende former, noe som vekker konseptuelle assosiasjoner.

Illustrasjonene viser hovedsakelig oppfinnelser og teknologi som i dag for lengst har gått ut på dato. Vi ser en underlig, pølselignende luftballong, som ble brukt for å få oversikt over slagmarken under første verdenskrig, detaljerte fremstillinger av gruvesystemer som ser ut som maurtuer, og en fremstilling av lydbølger som minner om abstrakt kunst. Vi ser også bilder av celler og atompartikler, slik vitenskapsfolk av forskjellig tapning og fra forskjellige tider har betraktet dem. Et fellestrekk ved alle disse bildene er at det intenderte, illustrative aspektet ved dem forsvinner og at de isteden viser hvordan teknologi og vitenskap har fungert som midler i et kappløp for å underlegge seg naturen, gjennom teknologi og såkalt objektiv kunnskap.

Forekomsten av krigsmaskiner og våpen i bildeinstallasjonen rommer en lavmælt kritikk av menneskets ubevisste deltagelse i ødeleggelsesprosesser. Et eksempel er en montasje som består av en tegning av et veldig stort ovalt blad, stilt sammen med en illustrasjon av et taljeoppheng som løfter en bombe. Dette arbeidet minner på en nesten galgenhumoristisk måte om at naturen “detoneres”  hvis balansen sprenges, og at slike “bomber” kan være langt mer destruktive enn de menneskeskapte. Utstillingen stimulerer oss til å reflektere rundt hvordan kunnskap og menneskelig nysgjerrighet styrer vår oppfatning av hva som er sant.

Samoa Rémy er født i Sveits i 1974, og har de siste årene deltatt på en rekke utstillinger i flere land, blant annet Swiss Art Awards i forbindelse med Art Basel, i Museo Cantonale d’Arte di Lugano og i Museo Della Stampa i Soncino, Italia. Hun er innkjøpt av Nasjonalmuseet. Hun har også mottatt en lang rekke stipender, og er blitt hedret med priser.

Utstillingen har blitt til med støtte fra Norske kulturråd og Kreativ Plast.

Norskkulturråd         Kreativ_plast_logo_sort