Sandra Blichert: Fra serien “Hudskrot”, Etsning på håndlaget papir.

Likør
Sandra Blichert

13. april – 20. mai

Oppløsning og utvikling

Sandra Blichert interesserer seg for oppløsning og utvikling av det som en gang var, om det så er idéer, materialer eller prosesser. I Likør virker alt i en langsom kontinuerlig bevegelse, materialer som papir og sverte forenes med spor etter ulike kropper. Blichert bruker blant annet funne dyrekroppsdeler: kjeven til en sel, benet til en måke, en påkjørt paddes kropp, og gir dem en ny form og et nytt liv på det håndlagede papiret – et papir som er skapt av gamle søknader, bøker, kvitteringer og diverse skriv. Blichert trykker også med sine egne kroppsdeler. I serien «Hudskrot», som består av 8 små etsninger, undersøker hun dette fysiske møtet mellom hud, kropp, sverte og papir. «Hudskrot» er en referanse til Camilla Groths diktsamling Et sted der ute er jeg lykkelig (2015), som skriver seg inn i noen av bildene til Edvard Munch. Blichert har skapt flere av verkene i Edvards Munchs atelier på Ekely, i tillegg har hun latt seg inspirere av elementer fra Groths dikt. I Likør lar hun dermed ordene smelte sammen med materialene for å skape en klissete symfoni av hudens avtrykk, gamle minner og arbeider.

Smaken er som likør
Blichert lar ulike former, materialer og prosjekter stivne, størkne og fermentere, før de er modne for å hentes frem igjen; gjensyn med gamle arbeider er en del av hennes arbeidsprosess. Det å trekke frem gamle trykk fra støvete skuffer, kan være som å smake på en nyåpnet likør. Hun beskriver at det fort kan bli for søtt og klissete, som et kvalmende berg av tett rosa sukkerspinn, eller som et flytende sirkus, altfor fargerikt, bråkete og kaotisk. Hvis man likevel gir arbeidene tid til å modnes, kan det oppstå komplekse, søte og berusende smaker. Tid er derfor et avgjørende element i Blicherts kunstneriske arbeider. Hun forener kropp og prosess i et økosystem der alt kan bearbeides igjen og igjen, for henne er et verk aldri ferdig prosessert – for smaken er som likør, den forandrer seg over tid.

Sandra Blichert f. 1984 (DK/NO) har en BFA fra Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam, Kuvataideakatemia, Helsinki og en MFA fra Kunstakademiet i Bergen. Hun jobber prosjektbasert på tvers av medier og har blant annet stilt ut på utstillingsrommet Arkivet på Tou Trykk, Visningsrommet USF og Danske Grafikeres Hus i København.

 Utstillingen er støttet av KiN, Norsk Kulturråd og Grosserer L. F. Foghts Fond.