Sonja Krohn

Sonja Krohn

Hvem er mennesker

11. februar – 6. mars 2005

 

Galleri Norske Grafikere ønsker velkommen til utstillingen Hvem er mennesker av grafikeren Sonja Krohn.

Sonja Krohn går i denne utstillingen inn i et eksplisitt politisk budskap og appellerer til medmenneskelighet i en politisk sammenheng.

Krohn sier: Norge er i krig ikke for å forsvare vårt land, men i en angrepskrig mot Irak, et land som ikke har gjort oss noe. Under kristenflagget og prat om fredsskapende operasjoner deltar Norge på okkupantens side.

Krohns tresnitt er formelle og ekspressive, og hun henter inspirasjon fra Edvard Munch og fra russiske ikoner. Hun arbeider med levende modeller uten forutgående skisser. Modellene er valgt ut fra deres aktive politiske engasjement. Kvinnen i Ung pike fra Irak møtte hun i en politisk demonstrasjon hvor hun holdt appell.

Arbeidene er trykket på stoff og papir og er i store formater som Madonna som er 188 x 300 cm.

Sonja Krohn er født i 1941 i Oslo. Hun har sin utdannelse fra Statens Kunst- og Håndverkskole og Kunstakademiet 1973-76. Siden slutten av 1970-tallet har hun holdt flere separatutstillinger og deltatt i en rekke kollektivutstillinger i Norge, Finland og Frankrike. Hun er blant annet innkjøpt av Nasjonalgalleriet og Ateneum i Helsingfors.