Svend-Allan Sørensen. Crow crow crowd. Kobbertrykk.

Svend-Allan Sørensen
ÉT SKUD ÉT TRYK
1. oktober – 25. oktober 2015

Norske Grafikere har gleden av å presentere utstillingen
ÉT SKUD ÉT TRYK av Svend-Allan Sørensen.
Utstillingen åpnes av Svend-Allan Sørensen i samtale med Tomas Bjerke Holen.

Utstillingen består av 22 trykk i et spektrum av teknikker: tresnitt, kobbertrykk og litografi. Alle trykkene er unike trykk i et opplag på én og viser oss en kjent, men kanskje lite fremhevet side ved grafikken: trykkeprosessens øyeblikkelige og irreversible karakter. I likhet med geværskuddet har man bare én sjanse på å treffe målet. I likhet med fotoapparatet må man “skyte” når man har sjansen. Når man trykker unike trykk har man bare én mulighet for å få det riktig. På et vis står dette i en kontrast til den langsomme, prosessbaserte og trinnvise utførselen som gjerne blir fremhevet om grafikkunsten. Samtidig kommer dette også til uttrykk i denne utstillingen. En serie på syv tresnitt er blitt til ved å skyte på en treplate syv ganger, og der ett tresnitt er trykket mellom hvert skudd. Teknikken kan ligne på en slags lang- eller dobbelteksponering.

Dette kan antyde at Sørensen jobber med, og drar inspirasjon fra, flere kunstdisipliner. Skulpturer, installasjoner, video og foto inngår i hans totale kunstnerskap. Og geværer, fugler og villmark er tematikk som binder det hele sammen, ofte med et humoristisk tilsnitt. I tillegg har hans trykk en sterk litterær komponent, med en visshet om at ord noen ganger kan være mer virkningsfullt en bilder. Språket er ofte engelsk, og en viss arv fra den amerikanske litteraturtradisjonen kan anspores. Disse trykkene gir uttrykk for en slags amerikansk mindset – dels basert på mektige naturopplevelser, dels på leken urban sjargong. I Sørensens verden går det en mangslungen linje mellom Henry David Thoreau og William S. Burroughs.

Svend-Allan Sørensen (f. 1975) er utdannet ved Det Fynske Kunstakademi. Han bor og arbeider i Odense, Danmark. Hans arbeider er blant annet innkjøpt av Museum Jorn, Ny Carlsbergfondet og Statens Museum for Kunst i Danmark. Han er vinner av H.M. Dronning Sonjas kunstnerstipend 2014.

Utstillingen er støttet av Statens Kunstfond i Danmark.