Terje Risberg – Naturlige refleksjoner

7. – 29. april 2018

 

 

Norske Grafikere har gleden av å ønske velkommen til utstillingen Naturlige refleksjoner der Terje Risberg viser større grafiske arbeider i dyptrykk.

Terje Risberg arbeider med naturen som tema. Naturen som omgir oss, slik den viser seg når vi er alene med den. Landskapet slik det fremtrer uten kulturens spor. Vi kan oppfatte naturen som vakker. Eller vi kan oppleve den som overveldende. Alene på havet, på fjellet eller i en beksvart natt sanser vi dens likegyldighet overfor vår skjebne. Men naturen rundt oss er verken skjønn eller heslig. Den er seg selv, og den fraber seg all menneskeliggjøring. Likevel er det slik at vi er vokst ut av naturen rundt oss. I møtet med den er vi altså et stykke natur som speiler seg i et annet stykke natur. Hvordan tolker vi dens evige oppbygging og nedbryting, dens langsomhet og dens bortventhet? Hvordan forholder vi oss til det at den har frembragt oss, men likevel ofte fremstår som fremmed og utilnærmelig? Risberg forsøker ikke å gi svar på slike spørsmål. Kunstverkene eksisterer i kraft av seg selv – gjennom sin balanse, stillhet og ettertenksomhet. Likevel kan de være med på å hjelpe oss til å reflektere over eksistensielle problemstillinger i forhold til oss selv og vår plass i verden. Risberg ser på teknikken som en del av den kunstneriske prosessen. De håndgrafiske metodene han benytter gir karakter til hvert enkelt trykk, og gjør det unikt og forskjellig fra de andre trykkene i opplaget.

Terje Risberg er utdannet ved Statens Håndverks- og kunstindustriskole og Statens Kunstakademi i Oslo. Han er en av de norske kunstnerne som har arbeidet lengst med dyptrykk- teknikkene, og har et stort publikum i Norge og Skandinavia for sine grafiske blad med naturtemaer. Risberg er representert i Nasjonalgalleriet / Riksgalleriet / Nasjonalmuseet for Kunst, Norsk Kulturråd, Nasjonalbiblioteket, Det Norske Storting, Det Kongelige Slott, Oslo Kommunes Kunstsamlinger, Utenriksdepartementet, Hafnarborg Island, Europäische Akademie Berlin, Efta- domstolen Luxemburg, Kunst på Arbeidsplassen, Telenor Corporate University, Polarmiljøsenteret Tromsø, Space Group Seoul, Grafikens Hus Sverige, Nordea Bank London.