Tom Gundersen – Tronie 7. Linosnitt, 74 x 100 cm

Parallellutstilling med Tom Gundersen på Kunstverket og
Norske Grafikere

Kunstverket Galleri og Norske Grafikere er glade for å presentere to parallelle utstillinger med Tom Gundersen som hver for seg representerer unike kapitler i hans kunstnerskap.

Der Farvel portrett! hos Kunstverket er en retrospektiv utstilling med portretter, markerer BIO GRAFISK hos Norske Grafikere utforskningen av en ny sjanger og tematikk i hans virke. De to utstillingene representerer overlappende kapitler i Gundersens kunstnerskap og kan med fordel sees sammen.

Velkommen til utstillingsåpning kl. 18:00 hos Kunstverket og kl. 19:00 hos Norske Grafikere. Kunstneren vil være til stede på begge åpningene og inviterer de fremmøtte til å gå i samlet følge fra Kunstverket til Norske Grafikere.

BIO GRAFISK

Vises hos Norske Grafikere i perioden 30.09 – 06.11.21
I utstillingen BIO GRAFISK vises et nytt kapittel i Gundersens kunstnerskap. Etter å ha beskjeftiget seg med portrettet i ulike varianter gjennom nesten 50 år, har Gundersen valgt å ta en vending bort fra portrettets antroposentriske karakter for å fokusere på mennesket i et større og mer evolusjonsbiologisk perspektiv. Frigjort fra tvangen om portrettlikhet fokuserer Gundersen nærmere bestemt på menneskets slektskap med resten av dyreriket, der tanken om at vi tilhører et fellesskap av organiske former som har utviklet seg gjennom milliarder av år fascinerer spesielt. Gundersen benytter seg av både abstrakte mønstre hentet fra biologiske plansjer, figurative elementer inspirert av kunsthistorien og gamle trykkplater fra hans rikholdige arkiv i en referansetett og leken utstilling med mange lag.

 

FARVEL PORTRETT!

Vises hos Kunstverket galleri i perioden 30.09 – 24.10.21
Utstillingen Farvel portrett! formidler et eksklusivt utvalg av Gundersens portretter i ulike format av blant andre norske samtidsforfattere, musikere, kunstnerkollegaer, politikere og historiske personer, inkludert enkelte selvportretter. Farvel portrett! markerer også en solid kunstneriske utvikling og veien videre i karrieren: fra portrettet som hovedmotiv til en voksende interesse for biologi.

Arrangementer i løpet av utstillingsperioden:

Kunstnersamtale / omvisning hos Kunstverket torsdag 14. oktober.
Kunstnersamtale hos Norske Grafikere torsdag 28. oktober.

Tom Gundersen (f. 1951) har sin utdannelse fra Statens Håndverks- og Kunstindustriskole og Statens kunstakademi. Han ble i 2019 utnevnt som æresmedlem av Norske Grafikere.