Tom S. Kosmo - Kvinnen som kunne fly. 41 x 59 cm. Lino 2008

TOM S. KOSMO

fortellinger

06.03. – 06.04.2008
Galleri Norske Grafikere har gleden av å presentere linosnitt og etsninger av Tom Stian Kosmo i perioden 6. mars til 6. april 2008.

Kosmo spiller på estetikken i klassiske grafiske illustrasjoner og kunstverk, men konfronterer den med bisarre symbolske paradokser. Den fortellende og allegoriske stilen sammen med den nøkterne og saklige estetikken, blandes med gamle og samtidige referanser. Ofte opptrer dyr som symboliserer egenskaper, ideer og arketyper.

Det illustrative billedspråket er kjent og forståelig for svært mange. Jeg utnytter det aktivt til å dra tilskueren inn, men i mangel av forståelige tolkningsrammer tvinges det frem en personlig tolkning. Dette er veien jeg vil utvikle det grafiske trykket.

Som yngre grafiker skiller Kosmo seg ut ved at han ikke forsøker å dra grafikken vekk fra sin opprinnelse som illustrasjon eller reproduksjon, men tvert i mot benytter denne referansen konkret i uttrykket.

Tom Stian Kosmo er født i 1975 og bor og arbeider i Bergen. Han er utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen og Nordland Kunst- og Filmskole. Etter endt utdannelse har Kosmo deltatt ved en rekke utstillinger i inn- og utland, og er kjøpt inn av blant annet Najonalmuseet.