Tanken 0.2
Torgrim Wahl Sund

25. mai – 1. juli

Tanken 0.2 er Torgrim Wahl Sunds første separatutstilling i Oslo. Gjennom nye silketrykk og animasjon, undersøker han forestillinger om forgjengelighet, glemsel og minner.

Forgjengelighet, glemsel og minner
Sunds verk tematiserer menneskesinnets bearbeidelser av opplevelser og bilder, og inviterer betrakteren til å utvikle og spinne videre på motivet i eget sinn. Sunds undersøkelser av fornemmelser og det forgjengelige kan sees i sammenheng med hans intuitive arbeidsprosess. Han er ikke interessert i at verkene skal forstås på en bestemt måte, men derimot søker han å unndra seg definisjoner og kategorier for å utforske mellomrommene, det uklare og det tvetydige. Sund skyver arbeidene gjennom ulike prosesser, jager uttrykket mellom forvandlinger, bryter bildene ned og bruker restene til å bygge opp noe nytt. Materialer kolliderer, oppløses, utforskes og omformes. Nye helheter oppstår, og nye betydninger trer frem.

Minnekomposisjoner
Sund er interessert i portrettet, ikke som avbildninger av en bestemt person, men som del av et minnearbeid som virker mellom drøm og virkelighet. Stående foran et slikt portrett er det nesten så man kan høre raslingen av millioner av partikler – av sand eller støv som virvler rundt og avslører et blikk, et ansikt eller et vesen. Som i en drøm tar ansiktet form av en minnekomposisjon, en collage av ansiktene til venner, familie, mennesker man har sett på bussen eller i en film. Sund utforsker hvordan vår virkelighetsoppfatning baserer seg på minner, både egne og kollektive, for å utvikle metoder der fortidens elementer forvandles og gir ny mening til nåtiden.

Livets flyktige karakter
Fordreide minner og amorfe ansikter kan forstyrre eller forvirre oss. Det oppløste og usammenhengende utfordrer språket og dermed også vår virkelighetsforståelse. Dette kan være en ubehagelig opplevelse av usikkerhet og kanskje et underliggende mørke. I sine grafiske verk arbeider Sund aktivt med å organisere lys og mørke, slik at de kan møtes på flest mulig måter. Han skjærer, risser i lagene, åpner opp og fortetter. Helt til slutt, baker han lagene sammen gjennom grafikken. I utforskning av lys og mørke, portretter og fordreide minner utforsker Sund de mer sårbare sidene ved mennesket som individ og art, nemlig bevisstheten om livets flyktige karakter.  

Torgrim Wahl Sund (f. 1976, NO) er oppvokst på Fauske i Nordland. Han er bosatt i Bergen, og har en mastergrad fra Kunsthøgskolen i Bergen. Sund har tidligere studert ved Nordland kunst- og filmskole. Har vist arbeider ved blant annet Kunstgarasjen i Bergen, Bodø Kunstforening, og KODE.