Anders Wighus

UNG GRAFIKK 2006

24. juni – 9. juli 2006

AVGANGSSTUDENTER KHiO, KHiB OG KUNSTAKADEMIET I TRONDHEIM:

Ellisif Hals, Therese Ellefsen, Maria Sundby, Alf Chr. Hvaring, Knut Benjaminsen, Susanne Skeide, Leif Nyland, Zinnia Gjengstø, Camilla Kloster, Gry Schønberg Brenne, Sol Hallset, Preben Holst, Anders Wighus, Marianne Husnes, Hanna Boyesen, Elena Herranz Gonzales, Cathrine Høstmark, Yngvild Haavardsholm, Anna Christina Lorenzen, Camilla Dahle Otterlei, Semund Svelle og Vemund Solheim Ådland.

De kunstneriske uttrykkene er like varierte og mangfoldige som det er avgangsstudenter, men hvis man skal snakke om en fellesnevner så må det være at grafikken og studentene befinner seg i en brytningsperiode. Ikke bare er de ferdig utdannete og skal ut i den harde kunstnertilværelsen, men grafikk og materialbaserte fag blir utfordret av de nye, digitale hjelpemidlene.

Dagens kunstnere må forholde seg til de stadig teknologiske nyvinningene som på flere enn ett plan utfordrer de tradisjonelle grafiske teknikkene og oppfatningene rundt hva grafikk er. De befinner seg i sentrum for brudd og konfrontasjoner i møte med det store mangfoldet av dagens innfallsvinkler til kunst.

Studentene har fordypet seg i de tradisjonelle teknikkene og kan det grunnleggende håndverket. Samtidig er de eksperimentelle og modige og vil gå nye veier. Det er en tendens til at studentene tar avstand fra den tradisjonelle grafikken, men det betyr ikke at de fornekter den, men snarere anvender seg av den, rekonstruerer og gir det hele ny form. Utstillerne bruker så varierte teknikker som serigrafi, tresnitt, litografi, dyptrykk, digitale trykk og kombinasjoner av ulike teknikker.