Blazej Ostoja Lniski

 

UNG GRAFIKK FRA POLEN

9. juni – 21. juni 2006

Galleri Norske Grafikere har gleden av å presentere 11 unge, polske grafikere:
Agnieszka Cieslinska, Paulina Jaszczyk, Aleksandra Niemczyk, Rafal Kochanski, Bartek Myslak, Malgorzata Dmitriuk, Blazej Ostoja Linski, Marta Krawiec, Mateusz Dabrowski, Wojtek Kubrakiewics, Przemek Runo

Innen den kontemporære kunstens utvikling har Polen og Norge mange fellestrekk. Derfor er en slik utveksling mellom Polen og Norge både interessant og fruktbar for utøverne selv og publikum. Utstillingen er en del av et utvekslingsprosjekt mellom polsk og norsk grafikk. Norske Grafikere  var representert i Warszawa i mai 2005. Utstillingen ”Ung grafikk fra Polen” skal videre til Trondheim i september.

Den polske ambassadør, Ryszard M. Czarny, skal stå for åpningen og sier dette om utstillingen:

Kunsten søker stadig nye innfallsvinkler og metoder for visuelle uttrykk. De fleste ønsker å nå ut til alle, men det er bare noen få som forstår kunsten og enda færre som virkelig setter pris på den. Det er et kontinuerlig dilemma at kunstnerne som oftest må regne med en mangel på forståelse fra sine samtidige.

Jeg ønsker å tro at dette ikke er tilfelle for denne utstillingen i Galleri for Norske Grafikere. Å drive med grafisk kunst i en tid der digital teknologi tar mer og mer over, krever utholdenhet, viljestyrke og pasjon for de tradisjonelle teknikkene og et ønske om å bringe de videre inn i det 21. århundre.

Jeg oppfordrer alle til å møte representasjoner av sann kunst og inviterer dere til å se utstillingen.