Cathrine Dahl & Ørjan Aas

UNG GRAFIKK / Avgangsstudenter master fra Kunsthøgskolen i Oslo, Kunstakademiet i Trondheim og Kunsthøgsskolen i Bergen

Camilla Kloster | Zinnia Gjengstø | Alf Christian Hvaring | Maria Sundby | Leif Nyland | Hanna Boyesen | Anna Christina Lorenzen | Cathrine Dahl & Ørjan Aas

7. juni- 18. juni 2008

Norske Grafikere har gleden av å presentere årets masterstudenter med fordypning i grafikk. Utstillingen viser varierende uttrykk fra det klassisk figurative til det mer fragmentariske og abstrakte.

Årets avgangsstudenter er preget av en stor vilje til eksperimentering, utforskning og fordypning i både tradisjonelle grafiske teknikker og såkalte crossoverteknikker. Studentene innehar en bevisst og artikulert holdning til hva de vil at kunsten og motivene skal si. Inspirasjonen hentes gjerne i naturen, historien, kulturen og vår samtid.

Dagens grafikere må forholde seg til de stadig teknologiske nyvinningene som på flere plan utfordrer de tradisjonelle grafiske teknikkene og oppfatningene rundt hva grafikk er. De befinner seg i sentrum for brudd og konfrontasjoner i møte med det store mangfoldet av dagens innfallsvinkler til kunst.

Studentene har fordypet seg i de tradisjonelle teknikkene og kan det grunnleggende håndverket. Samtidig er de eksprimentelle og vil gå nye veier. Det er en tendens til at studentene tar avstand fra den tradisjonelle grafikken, men det betyr ikke at de fornekter den, men snarere anvender seg av den, rekonstruerer og gir det hele ny form.

VELKOMMEN TIL UTSTILLINGSÅPNING LØRDAG 7. JUNI KL 13.00.