Ung Norsk Samtidsgrafikk #1

 

UNG NORSK SAMTIDSGRAFIKK #I

9. mai – 23. mai 2009

Grafikk og trykk i dag spenner seg fra tradisjonen til det digitale høgteknologiske. Mulighetene er så store at det som tidligere var skillelinjer mer eller mindre er utgjevnet i likhet med mye annet innenfor nåtidens kunst. Gjennom å viske ut linjene mellom ulike teknikker innen grafikken økes parametrene kontinuerlig. Resultatet er en krysspollinering hvor grafikk som medium også peker mot den totale refleksjonen innenfor dagens samtidskunst.

 

Asbjørn Hollerud (33):
Prime Time

Asbjørn Hollerud utforsker den grafiske tilnærmingen til rominstallasjon. Tradisjonelt sett har grafikk gjerne blitt presentert med en komfortabel fysisk avstand til publikum gjennom å bli presentert som en rekke mindre enkelt stående objekter på veggen. Hollerud ønsker å se nærmere på hva som skjer med vår opplevelse av det todimensjonelle trykket når det blir hybrid med den tredimensjonale skulpturen. Til utstillingen Ung Norsk Samtidsgrafikk #1 vil han vise en opplyst stabel med silketrykket plexiglass. Installasjonen er plassert i kjelleren av galleriet.

 

Nina Edling (23):
Tresnitt

Nina Edling er opptatt av menneskekroppen som et formmedium og søker etter noe i tresnittets grove merker, tyngden og i relasjonen. Hennes kunst handler samtidig om dyrelignende atferd, det forgjengelig uviktige men likevel desperat viktige, språket mellom to mennesker, kroppen som først og fremst ikke er menneskelig men noe annet. Det handler også om et stille dilemma, som hun istedenfor å nøste opp bare står i. I all enkelthet.

 

Anngjerd Rustand (26):
Kanskje kan man komme dit herfra

Anngjerd Rustand arbeider med en rekke ulike uttrykksformer og materialer, gjerne i en narrativ form hvor det kretser rundt virkelige eller forestilte reiser. Kartlegging, avtrykk og avstøpning er prosesser som går igjen. Det analytiske, distanserte kartet og det taktile og noen ganger kroppslige objektet er et motsetningspar som står sentralt i utforskningen.

Anngjerd viser boka Kanskje kan man komme dit herfra som er laget i et mindre opplag. Boka har en form som ligner atlasets, med en kartdel og en billeddel. Her omtales blant annet Mount Chimborazo, som man en gang trodde var verdens høyeste fjell. Sammen med boka vil hun vise en skulptur i hvit silikon.

 

Hanna Boyesen (31):
365 days

Hanna Boyesen tar opp problematikken rundt at hver nordmann kaster gjennomsnittlig 414 kg. avfall i løpet av et år. 280 kg består av papir, papp og drikkekartong. 1 tonn returpapir er råstoff fra 14 velvoksende trær. Vi lever i et forbrukersamfunn hvor det er høyt forbruk av papir og emballasje som blir til mengder med avfall. Den store bruk- og kast mentaliteten er en av mange årsaker til av klimaendringer og naturkatastrofer (i følge FNs klimapanel). En reaksjon på denne utviklingen er tema og utgangspunkt for dette prosjektet.

365 days er et mausoleum som er laget av papiravfall fra husholdningen. Objektet er ca.150 cm bred, 150 cm dyp og ca. 300 cm høy og veier 280 kg. Dimensjonen på arbeidet utgjør en persons husholdningsforbruk av papir i løpet av 365 dager her i Norge. Gravkammeret representerer et uforglemmelig barndomsminne og har en referanse til katedral og mausoleums arkitektur.