Ung Norsk Samtidsgrafikk #3

 

UNG NORSK SAMTIDSGRAFIKK #III

18. juni – 3. juli 2009

Grafikk og trykk idag spenner seg fra tradisjonen til det digitale høgteknologiske. Mulighetene er så store at det som tidligere var skillelinjer mer eller mindre er utgjevnet i likhet med mye annet innenfor nåtidens kunst. Gjennom å viske ut linjene mellom ulike teknikker innen grafikken økes parametrene kontinuerlig. Resultatet er en krysspollinering hvor grafikk som medium også peker mot den totale refleksjonen innenfor dagens samtidskunst.

 

Anders Kjellesvik – f. 1980, Stord
Dérive 150 x 150, treverk, neonlys og prints.

Kjellesvik viser grafiske motiver montert på en lyskasse i vinduet som både vender inn i gallerirommet og ut mot gaten. Verket er voyeristisk og analyserer sammenhenger som oppstår i skjæringspunktet mellom det private og det offentlige rom, særlig er den institusjonelle sfære vesentlig. Tittelen «Dérive», som har sitt opphav hos situasjonistene, kan gi hentydninger til et politisk budskap åpent for tolkninger.

 

Cathrine Dahl – f. 1980, Hønefoss & Ørjan Aas – f. 1981, Haugesund
Digitale blandingsteknikker og silketrykk.

Dahl og Aas viser trykk med illustrasjoner av mennesker og dyr i fri symbiose. Bildene utforsker synergieffekter mellom natur og samfunn, hvor symbolikken preges av ritualer og samarbeidsstrukturer der den relative logikken overrasker.

 

Camilla Kloster – f. 1973, Oslo

Camilla Kloster arbeider med kobbertrykk og tegning utført niditig og fabulerende. Arbeidene skaper et personlig univers av subjektive landskap, hvor minner fra drømmer, eventyrfortellinger og progressiv rock blandes med referanser til Gustave Dorés bokillustrasjoner fra 1800-tallet. Trykkene fungerer både som unike verk og dialoger seg i mellom.

 

Anna Christina Lorenzen – f. 1981, Hamburg

«Figurativ kunst er kunst som fremstiller menneskeskikkelser, dyr eller andre gjenkjennelige gjenstander, det motsatte av abstrakt kunst/ non-figurativ kunst.»«Figurativ er et begreb man bruger om billedkunst, som ikke er abstrakt. Det vil sige, at man i et figurativt kunstværk kan se konkrete ting afbildet.»«Figurativ konst skildrar igenkännbara objekt som till exempel den mänskliga kroppen.»
Hentet fra wikipedia.org, søkeord «figurativ». Et nettsted som representerer brukernes kunnskap.