Yang Feng - Ash Pit. Syntetisk trykk, 73 x 68 cm

Yang Feng
Deep Breath of the Wise
12. august – 5. september 2010

Det er en stor glede for Norske Grafikere å presentere den kinesiske kunstneren Yang Feng og utstillingen «Deep Breath of the Wise». Yang Feng gjester Norske Grafikere fra Kunstakademiet i Xi’an der han arbeider som professor og leder for grafikkavdelingen.

Yang Fengs arbeider inspirerer til refleksjon og kontemplasjon over symbolverdien i det forgjengelige. Han spiller på Foucaults ideer om at spor er de eneste virkelige historiske bevisene vi har.  Slik arkeologiske funn kan tolkes og kontekstualiseres i ettertid, kan avtrykk av tilsynelatende verdiløse objekter fortelle oss noe om oss selv. I Yang Fengs arbeider finner vi avtrykk av blant annet glidelåser, tekstiler og tannhjul. Gjenstandene blir tillagt en symbolsk verdi og kan ses som metaforer på samspillet mellom tilsynelatende motsetningsfylte forhold, som forbindelse og adskillelse, åpenhet og lukkethet, kropp og sjel, samfunn og enkeltindivid, hverdagsliv og ideologi.

Grafikken har ofte blitt kalt langsomhetens estetikk, og grafikeren tenker i lange trekk. Yang Fengs grafikk appellerer til det reflekterende mennesket. Trykkene hans veksler mellom å være omhyggelig og detaljerte, intuitive og tilfeldige; mellom å være mystiske og filosoferende, vittige og humoristiske. De uttrykker en fascinasjon for tekstur og formidler en nostalgi knyttet til mennesker og gjenstander.

Yang Feng ble født i 1960 i Zhijiang provinsen, Kina. Han fullførte sin utdannelse ved grafikkavdelingen på kunstakademiet i Xi’an. Yang Feng er medlem av grafikernes avdeling i kinesiske billedkunstneres forening.

Velkommen til utstillingsåpning torsdag 12. august kl 18.00.