Utstillingsprogram 2024

Sonja Krohn. Gaza Madonna, 2019. Tresnitt på lerret.

Les utstillingskatalogen her:

Turbulens

Cathrine Alice Liberg · Jessica Williams · Kamil Kak · Karin Augusta Nogva · Kiyoshi Yamamoto · Lars Sandås · Marte Lill Somby · Morten Krohg · Sonja Krohn · Victor Lind · Willi Storn

4. april – 11. mai

18. april, kl. 19:00, inviterer vi til kunstnersamtale med Lars Sandås, Karin Augusta Nogva og Sonja Krohn. Ordstyrer er Ane Hjort Guttu.

 

Hvilken vei går kunsten i møte med et samfunn preget av krig, konflikt og miljøkollaps?

Med utstillingen «Turbulens» utforsker Norske Grafikere grafikkens iboende formidlingspotensiale og politiske vilje. Vi er stolte over å presentere denne utstillingen, som viser samtidige meningsuttrykk og politisk engasjement hos dagens unge grafikere satt sammen med verk fra 70-tallets ikoniske politiske kunstscene. Gjennom de utvalgte verkene retter vi blikket mot grafikkens politiske historie i Norge og tar temperaturen på dagens grafikkscene.

11 kunstnere fra ulike generasjoner, som har til felles at de bruker grafikken som et verktøy for å ytre seg om temaer de brenner for, viser verk i «Turbulens». Det oppstår spennende møter i denne kraftfulle sammensetningen av verk og kunstnere, og allment viktige temaer som krig, identitet, klima, miljø og migrasjon belyses. Utstillingen stiller spørsmål ved hva som må til for at et budskap skal nå frem og også ha en verdi utover sin umiddelbare samtid, og hvilken kraft som ligger i det grafiske mediet i dagens hypervisuelle informasjonsvirkelighet.

Kampen for og troen på et bedre samfunn var drivkraften bak mange kunstneres engasjement i møte med en turbulent politisk virkelighet på 60- og 70-tallet. På samme vis lever vi i dag i en verden preget av store kriser. Krig og migrasjon, urettferdig fordeling av globale ressurser, og den pågående klima- og miljøkatastrofen er bakteppet for flere av de politiske ytringene vi ser i utstillingen. Dagens unge kunstnere viser et like sterkt engasjement som de foregående generasjonene, men det politiske uttrykket har likevel fått en litt annen form som kanskje er mer utforskende og mindre konfronterende, og som manifesterer seg gjennom kunstneriske uttrykk som spenner fra tradisjonelle grafiske teknikker til installasjon og performance.

Tidene endrer seg, og selv om det har vært fremskritt på mange områder de siste femti årene, kan man i vår tid lett bli grepet av en følelse av hjelpeløshet. Da finnes det en trøst i å se at kunsten stadig finner nye veier for å stille spørsmål ved maktutøvelse, overgrep og ødeleggelse. I en tid der man lett kan føle seg lammet av urettens omfang, viser en ny generasjon kunstnere vei, og forteller oss at vi ikke må sove. Da som nå, er likegyldigheten vår største fiende.

 

Utstillingen er kuratert av Kristin Mandt Heim, Benedicte Macé Stensrud, Stephanie Serrano Sundby og Silje Johannessen.

Utstillingen er støttet av:

Gro Lygre Petersen. Minnene ser oss (et punktum) #1. Serigrafi, motiv: 41×41 cm

Gro Lygre Petersen
Minnene ser oss. Tanker om fotografi

16. mai – 22. juni

Gro Lygre Petersen tar i sitt kunstnerskap ofte utgangspunkt i fotografier og minner. I verkene hennes dissekeres den fotografiske informasjonen og gjenskapes i ulike grafiske håndverk, som serigrafi, monotypi og tresnitt. I prosessen å transformere fotografiet – et fryst øyeblikk som i seg er flyktig – om til et mer fysisk arbeidskrevende og analogt håndverk, oppstår det for henne en poetisk utvidelse av det   valgte øyeblikket.

Bildene ledsages av tekstarbeider som forteller om bakgrunnen for hennes estetiske valg. Utstillingen blir et visuelt essay og betrakteren inviteres til å bli en vandrende leser.

Gro Lygre Petersen (f.1974, NO) har studert illustrasjon ved Bath Spa University i England, grafikk ved Kunsthøgskolen i Bergen og bibliotekfag ved Oslo Met. Hun er fra Bergen og har sitt virke der. Utover å være billedkunstner arbeider hun ved et bibliotek.

Sverre Koren Bjertnæs. Ventende i stillhet. 2023. Silktetrykk, 50 x 70 cm

Sverre Koren Bjertnæs

27. juni – 17. august

Sverre Koren Bjertnæs er kjent som en av våre fremste figurative malere, men arbeider innen flere ulike sjangere og teknikker som grafikk, skulptur, tegning, installasjon og video. Som grafiker jobber Bjertnæs særlig med silketrykk. I utstillingen hos Norske Grafikere vil han vise en serie helt nye silketrykk trykket på verkstedet Jørgen Hansen i København.

Bjertnæs’ tidlige arbeider er i den tradisjonelle og figurative tradisjonen, men kunstnerskapet har utviklet seg i retning av et mer direkte og spontant uttrykk. Arbeidene hans har klare referanser til kunsthistorie og litteratur, men gjerne også med en poetisk tilnærming til selvbiografisk innhold.

Sverre Koren Bjertnæs (f. 1976 NO) har sin utdannelse fra Statens kunstakademi og Dutch Art Institute i Enschede NL. Allerede i tenårene ble han elev av billedhuggeren Tore Bjørn Skjølsvik og etter hvert maler Odd Nerdrum. Han hadde sin debututstilling ved Bjarne Meglaards Galleri NAF (Norsk Anarkistisk Fraksjon). Han regnes som en av Norges mest sentrale samtidskunstnere og har hatt en utstrakt utstillingsvirksomhet i både inn- og utland. Bjertnæs er en tydelig stemme i det norske kunstfeltet.

Bjørn Bjarre. Solaris/Abstrakt Følelse nr3. Etsning 12 x 9 cm, 2023

Bjørn Bjarre

22. august – 28. september

Siden 2010 har Bjørn Bjarre arbeidet med en serie tegninger inspirert av science fiction-romanen «Solaris» av Stanislaw Lem. I boken er planeten Solaris dekket av et hav som viser seg å være en levende organisme, og i sin Solaris-serie forestiller Bjarre seg et fantasilandskap med helt egne naturlover.

Serien er arbeidet frem over flere år uten forberedende skisser. Resultatet blir en visuell undersøkelse av forholdet mellom litteratur, mentale bilder og populærkulturelle avbildninger av det ukjente. I sine arbeider er Bjarre spesielt interessert i grensene for menneskelig rasjonalitet og kunnskap – drømmer, fantasi og fremtiden. Hos Norske Grafikere vil Bjarre bruke teknikker og formater fra grafikkfeltet til å utforske denne tematikken videre.

Bjørn Bjarre (f.1966, NO) er utdannet ved Statens Kunstakademi. Hans arbeidsmetode kjennetegnes av en interesse for håndverk, drømmer, barndom, språk, teknologi, hukommelse og materialitet. Han er særlig kjent for skulpturserien «Abstrakt Følelse» (1995-2008) med referanser til populærkultur og surrealisme. Han har en rekke soloutstillinger bak seg.

Debangona Paul. Detalj fra installasjonen Asiatisk hage ved KHiO

Debangona Paul
I Had a Dream of Chasing a Dream

3. oktober – 9. november

Debangona Pauls kunstnerskap handler om å uttrykke fysiske og emosjonelle opplevelser gjennom tekst, trykkinstallasjoner og skulptur. Hun lar seg fascinere av det fysiske utfallet av en handling og av tanken om å følge en drøm. Verkene hun skaper blir dermed nedtegninger av hennes egne drømmer, erfaringer, opplevelser og følelser.

Paul vil hindre at minner svinner hen ved å knytte dem til konkrete assosiasjoner. Hun rammer dem inn og fester dem som tydelige spor i hukommelsen gjennom arbeidet med storformat tresnitt – en teknikk som på lignende vis lar tydelige spor komme til syne i treverket.

Debangona Paul (f. 1996, IN) er en indisk billedkunstner bosatt i Oslo. Hun har en BA i billedkunst og grafikk fra Kala-Bhavana (institutt for billedkunst) ved Visva-Bharati University, i India, samt en MFA i medium- og materialbasert kunst fra KHiO. I sin kunstneriske praksis er Paul interessert i minner, men også hvordan hennes kropp og sinn relaterer seg til endringer i det sosiale, politiske og naturlige landskapet rundt henne.

Scott O’Rourke. The extent to which we overspill. Etsning, tresnitt, linosnitt, collografi, monotypi

Scott O’Rourke
Mutations

14. november – 21. desember

Scott O’Rourkes utstilling tar for seg ideen om indre og ytre landskaper og hvordan disse kan ha en foranderlig form. Sammenblandingen av ulike stoffer og materialer kan endre et objekts form og materialitet, O’Rourke illustrerer dette gjennom etsninger, tegninger og collager. Han henter inspirasjon fra det alkymistiske konseptet Materia prima. Alkymien – en forening av mystisisme og kjemi – forstod Materia prima som et slags grunnelement, som både inneholdt og kunne forvandles til ethvert stoff i verden.

I O’Rourkes utstilling blir Naturen en enorm skapende maskin, endring er det eneste sikre: kropper, landskaper, strukturer, fragmenter og elementer smeltes sammen til Mutasjoner.

Scott O’Rourke (f. 1973, GB) er en britisk billedkunstner bosatt i Oslo. Han er utdannet fra the Royal College of Art i London og The University of Wolverhampton. O’Rourkes kunstpraksis utforsker visuelle strukturer og metaforer omkring vårt forhold til landskap, samt hvordan samtidens konsumkultur relaterer seg til natur og materialitet. Han har hatt flere separatutstillinger og har vunnet flere priser. Nylig deltok han i the Nordic Contemporary Print Triennial. O’Rourke arbeider som verksmester for dyptrykk og høytrykk ved KHiO.

Utstillinger tidligere i år

Perspektiv på trykk

15. februar – 23. mars

Det er med stor glede at Norske Grafikere presenterer utstillingen «Perspektiv på trykk» med Fagområde Grafikk og Tegning ved Kunsthøgskolen i Oslo. Utstillingen presenterer fagområdets utvikling de siste årene, samtidig som den skisserer en nærliggende fremtid, ved å sette sammen verk fra både den avtroppende og den påtroppende lærerstaben ved fagområde for Grafikk og Tegning.

Erika Reed – Understory

4. januar – 10. februar
Understory er en stedsspesifikk installasjon som retter søkelyset mot Oslos landskaps- og industrihistorie. Reed tar utgangspunkt i byens flora og er interessert i hvordan det urbane plantelivet befinner seg i et landskap og samfunn i kontinuerlig endring.