Utstillingsprogram for 2020

Nye Medlemmer

8. august – 19. august

Norske Grafikere har gleden av å ønske velkommen til en miniutstilling med kunstnerne som ble tatt opp som nye medlemmer av foreningen i 2019:

Patricia Risopatron Berg, Annelene Haftorn, Håvard Homstvedt, Sanna Joelsson, Lars Kjemphol, Susanne Kathlen Mader, Eirik Lillebror Mikkelborg, og Maria Viirros.

Norske Grafikere er en medlemsorganisasjon bestående av yrkesaktive grafikere. Opptak til medlemskap skjer etter en samlet vurdering av søkerens kunstfaglige kompetanse. Søkeren må ha gjennomført utdanning innenfor billedkunstområdet og/eller i sin praksis vise et profesjonsnivå tilsvarende kompetanse på høgskolenivå. Kriteriene for medlemskap sikrer at foreningenes medlemmer er profesjonelle billedkunstnere innen fagfeltet grafikk.

Vi ser frem til å vise et utvalg arbeider av våre nye medlemmer som viser bredden i det grafiske uttrykket.

Av hensyn til smittevern blir det ikke en tradisjonell utstillingsåpning. Utstillingen åpner for publikum lørdag 8. august kl. 13 og står til onsdag 19. august.

Nye Medlemmer

8. august – 19. august

Norske Grafikere har gleden av å ønske velkommen til en miniutstilling med kunstnerne som ble tatt opp som nye medlemmer av foreningen i 2019:

Patricia Risopatron Berg, Annelene Haftorn, Håvard Homstvedt, Sanna Joelsson, Lars Kjemphol, Susanne Kathlen Mader, Eirik Lillebror Mikkelborg, og Maria Viirros.

Norske Grafikere er en medlemsorganisasjon bestående av yrkesaktive grafikere. Opptak til medlemskap skjer etter en samlet vurdering av søkerens kunstfaglige kompetanse. Søkeren må ha gjennomført utdanning innenfor billedkunstområdet og/eller i sin praksis vise et profesjonsnivå tilsvarende kompetanse på høgskolenivå. Kriteriene for medlemskap sikrer at foreningenes medlemmer er profesjonelle billedkunstnere innen fagfeltet grafikk.

Vi ser frem til å vise et utvalg arbeider av våre nye medlemmer som viser bredden i det grafiske uttrykket.

Av hensyn til smittevern blir det ikke en tradisjonell utstillingsåpning. Utstillingen åpner for publikum lørdag 8. august kl. 13 og står til onsdag 19. august.

Tom Stian Kosmo - Dürer Zoo

Tom Stian Kosmo
Domestication

27. august – 3. oktober

 

«Det var alle orda som hadde definert avstanden mellom oss og skogen. Og det var ord, som var årsaka til gjerdene dei satte opp for å markere grensa mellom mennesket, og skogen. Som for å hindre skogen i å kome nærare. Likevel, søkte blikket ditt alltid innover mellom trestammane.

Ei humle flyg lågt over skogbotnen. Lufttrykket frå humla får barnåler, og konglefrø til å dirre, og gli litt nedover den svakt skrånande skogbotnen. Lufta smakar sevje, og tåke. Skogen ligg usagt mellom linjene, og linjene er det einaste me klarar gripe fatt i. Me grip tak, men heng likevel ikkje heilt fast. Ville dyr har vore her før oss. Stillheita bak ein kvist som knakk. Vinden i pelsen. Pusten under teppet. Oppbrukt. Det er klamt å vere tam. Kor mange gonge kan ein puste inn, og ut, sin eigen pust. Innhalere teppevarme. Ser ingenting, men noko tyder på at verda er der likevel. Utanfor. På den andre sida av teppet. Andre sida av papiret. Tett mot huden. Treet som blir pressa mot papir i grafikkpressa. Greinene som somme gonge protesterar mot kroppen, når ein løper gjennom skogen. Domestiserte dyr sine føter mot underlaget. Mørket er som fastlimt under fotsålane. Spor. Små risp. Strekar. Linjer på papiret. Linjer etter sauene sine vandringar i skogen. Linjer i utviklinga, og evolusjonen har ingen intelligent plan. Skuggar lagar ikkje avtrykk, men kanskje kunne dei ha gjort det, om ein stod i ro veldig lenge. Stillstand er unaturleg. Naturen er unaturleg. Den indre naturen er ein skog, og hud er eit tynt papir mellom stillheita inni kroppen, og orda utanfor. Somme gonge klør det. Mellom alle bokstavane luskar eit dyr eg ikkje kjenner. Eit dyr ein ikkje kan fange bak glas, og inni ei ramme. Eit villt dyr.

Den natta blei eg liggjande vaken, under dyna, lenge. For å prøve å kjenne etter kor vidt eg er heilt domestisert.»

Brynhild G Winther

 

Tom S. Kosmo bor og arbeider i Bergen, hvor han også fikk sin utdannelse ved grafikklinjen på KHIB. Han har en lang rekke utstillinger bak seg ved blant annet KODE, Nordnorsk Kunstmuseum, Haugesund Kunstforening, Norske Grafikere, Entreé og Oseana Kunst- og Kultursenter. Arbeidene hans er innkjøpt til flere offentlige og private samlinger, inkluderende KODE, Oslo Kommunes Kunstsamling, Høyskolen i Bergen, Grieg Foundation og Strømberg-gruppen.

Anders Kjellesvik - Trophy (horse), 2020. Collage.

Anders Kjellesvik
Rough travel for a rare thing.

8. oktober – 14. november

Velkommen til utstillingsåpning torsdag 8. oktober kl. 18.00.

Marianne Heske – La Poupée aux pensées trop dangereuses / Dukken med for farlige tanker, 1975. Litografi, 65 x 50 cm

Marianne Heske
La poupée aux pensées trop dangereuses / Dukken med for farlige tanker

19. november – 22. desember

Velkommen til utstillingsåpning torsdag 19. november kl. 18:00.

Utstillingen er utsatt til 2021 – ny dato kommer.

Mari Østby Kjøll
Endeløse tavler

18. april – 23. mai 2020

Mari Østby Kjøll (f.1983), er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo og Escola Superior de Artes e Design i Portugal. I tillegg til eget kunstnerskap er hun en del av kunstnergruppen Svartjord.

Utstillingen Endeløse Tavler hos Norske grafikere, viser grafiske collager og treskjæringer. Collagene er satt sammen av tresnitt trykket for hånd på japansk papir, og treskjæringene er gjort i ulike materialer av tre; som mdf-plater og deler av bygningsmateriell.

I Østby Kjølls arbeider utforskes samspillet mellom form, format og farge i både skulpturelle og todimensjonale teknikker, alt sammenføyet i et visuelt fortellende uttrykk. Personlige og intuitive innfall setter premissene i hennes prosjekter, og skaper fortellende tablåer hvor vi kan gjenkjenne motiver og mønstre fra virkelighet, fantasi, hverdag og eventyr, i møter med tegn, abstraksjon og repetisjon.

 

Utstillinger tidligere i år

Ingrid Haukelidsæter – Teori om tusen skygger

I utstillingen viser Ingrid Haukelidsæter en serie litografier trykket i Barcelona. De enkelte litografiene komponeres til en helhet på gallerirommets veggflater og smelter sammen til ett stedsspesifikt verk.

Øyvind Torseter – Mulevariasjoner

5. mars – perioden ble forlenget til 23. mai 2020
I utstillingen Mulevariasjoner vises nye arbeider av en av Norges mest anerkjente og kjære billedbokkunstnere.

Øyvind Torseter har gjennom mange år produsert prisvinnende billedbøker. Gjennom en serie nye bilder laget til utstillingen «Mulevariasjoner» hos Norske Grafikere møter vi skikkelser og omgivelser kjent fra bøker som Avstikkere, Koblinger og Mulegutten. Disse har Torseter spunnet videre på og laget enkeltstående bilder i store formater.

Prestegård – Blakstad Paus – Nordbø: PAPIR [papi:´r]

23.01.20 – 29.02.20
I utstillingen PAPIR har Norske Grafikere invitert tre kunstnere til å vise papirarbeider; verk der fokuset ligger på papiret som et selvstendig medium. Det nakne papiret får spille hovedrollen når disse tre kunstnerne utforsker papirets potensiale som alt annet enn et A4-ark.