Utstillingsprogram for 2021

Lars Kjemphol inviterer:
Brus på dagtid | gruppeutstilling

29. juli – 5. august

I anledning utstillingen «Gode intensjoner» har Kjemphol invitert 33 kunstnere til å delta på en Popup-utstilling i utstillingen. De inviterte kunstnerne kommer til å montere verkene sine i utstillingen Kjemphol allerede har laget i galleriet. Dette blir en gruppeutstilling utenom det vanlige – med kunstverk i trengsel fra gulv til tak og et mylder av ulike uttrykksformer.

Det siste tiåret har Lars Kjemphol ofte jobbet med sosial skulptur, en idé – lansert av Joseph Beuys på 1960-tallet – om at kunst gjennom menneskelig aktivitet og handlinger kan forme og forandre samfunnet. Gjennom store samarbeidsprosjekter har Kjemphol skapt sosiale arenaer og møteplasser mellom ulike kunstnere og grupper. Gruppeutstillingen «Brus på dagtid» er nok et eksempel på denne arbeidsmetoden: 33 kunstnere fra forskjellige miljøer inntar galleriet og sammen skaper de en stor og variert utstilling. Felles for de fleste av dem er at de har posisjonert seg litt på siden av den mest etablerte kunstscenen og sammen når de ut til et svært bredt publikum.

Kunstnerne som stiller ut sammen med Lars er:
Lill-Ann Chepstow-Lusty, Ma$arati, Eskil Bast, Stian Frøysang, Bjørn Bjarre, Sara Christensen, Julian Karlsen, Jørgen Skulstad/ Center of the Universe, Christian Tony Norum, Fredrik Fjeld Kløvstad, Olve Fjeld-Eiken, Guttestreker, True Solvang Vevatne, Emil Ellefsen, Jim Darbu, Christopher Ness, Yngve Jørgensen, Espen Lomsdalen, Morten Jensen Vågen, Mats Omland, Madelen Foss, Espen Henningsen, Kim André Hagen, Diana Kinnerød, Anders Nygaard, Mathis Aaserud, Sten Ove Toft, Ole Fredrik Hvidsten, Jan Erichsen, Ingrid Askeland, Hanna Filomen Mjåvatn, Audun Engh og Jonas Greni.

Åpningen av gruppeutstillingen «Brus på dagtid» vil finne sted torsdag 29. juli kl. 13 – 18. I tillegg til å være en begivenhet i galleriet vil åpningen livestreames i 360 grader. Lenken blir gjort tilgjengelig på åpningsdagen, følg med på vår hjemmeside og sosiale medier.

Vi ønsker velkommen til en unik utstillingsopplevelse fysisk, live og online!

Lars Kjemphol: Steinansikt, detalj. Silketrykk, 50 x 70 cm

Lars Kjemphol
Gode intensjoner

8. juli – 14. august

 

Norske Grafikere er glade over å presentere en rekke nye verk og stedsspesifikke arbeider av Lars Kjemphol. I et forundringskammer av en utstilling møter grafiske trykk skulpturelle og performative elementer. Gjennom utstillingsperioden vil gallerirommet også fungere som atelier for Kjemphol, og publikum vil i tillegg kunne observere et kunstnerisk prosjekt i bevegelse som vokser og endrer seg fra uke til uke.

I kjernen av utstillingsprosjektet står det improviserte: Interaksjon med publikum og spontane innfall setter premissene i en variert og eklektisk utstilling. Både skulpturer, byggverk og fargerike malerier vil skapes i løpet av de fem ukene galleriet fungerer som Kjemphols atelier. Det improviserte konfronteres også med allerede eksisterende elementer, som en rekke silketrykk og monotypier laget i månedene før utstillingen. Flere av motivene bærer preg av den siste tidens isolasjon: De er hentet fra Kjemphols umiddelbare nærhet og fremstår introspektive gjennom bruken av selvportrett og motiver fra nærmiljøet. Andre mer abstrakte motiver refererer til gamle myter og legender – fortid og nåtid rimer og gjentar seg som en sang gjennom tidene.

En ekstra dimensjon kan tillegges de utstilte arbeidene gjennom Kjemphols politiske engasjement, som forankrer ham dypt i dagsaktuelle problemstillinger. Et eksempel er en serie skulpturer der mennesketenner er støpt i sølv og deretter malt i tannfarger. De viser blant annet til hans interesse for edelmetallets funksjon som motvekt til sentraliserte valutaer og inflasjon. Problemstillinger knyttet til verdensøkonomien utforskes videre gjennom en digital versjon av utstillingen hvor kan publikum kan gå inn og kjøpe versjoner av de utstilte verkene som NFT-er. Kort forklart er NFT-er, eller non-fungible tokens, en betegnelse for digitale kunstverk der original skilles fra kopi ved hjelp av et unikt sertifikat. De betales ved hjelp av kryptovaluta, og representerer en ny og omdiskutert måte å omsette kunst på. Ved å engasjere seg i NFT-er peker Kjemphol samtidig på grafikkrelaterte problemstillinger knyttet til original og reproduksjon, en tematikk som vil utforskes videre i utstillingsperioden.

 

Lars Kjemphol (f. 1980) er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo og har blant annet gjort seg bemerket som grunnlegger av kunstnerkollektiver og samarbeidprosjekter som Sisyfos minigolfklubb, Woodland Skateboards og Norsk Antikunstsenter. Denne utstillingen ved Norske Grafikere er Kjemphols første separatutstilling i Oslo på ti år.

Utstillingen er støttet av:

Christian Messel – Item 052 (II). Stempel på papir, 56 x 76 cm

Nye medlemmer

Utsatt til 2022

Hver sommer har Norske Grafikere gleden over å stille ut verk fra våre nye medlemmer.

Alejandra Aguilar Caballero, Jane Hupe, Kamil Kak, Elin Kjøsnes, Ane Thon Knutsen, Christian Messel, Anders Sletvold Moe, Åsa Polfjärd, Sigvei Ringvold, Vibeke Luther O’Rourke, Enrique Guadarrama Solis og Hildegunn Solbø.

Sidsel Bonde – Wrapped in Patterns. Høyball med silketrykk

Sidsel Bonde
Ornamented engine-eggs from stomachs of machines

19. august – 25. september

I sitt kunstneriske virke interesserer Bonde seg for samspillet mellom materialer og former som er utviklet med funksjonelle og praktiske mål, i kontrast til dem utviklet i et estetisk og kulturelt øyemed. Spesifikt for denne utstillingen kommer dette til syne gjennom mønstre, ornamentering og materialer som er hentet fra landbruket og som opphøyes og fremstilles poetisk gjennom massive, silketrykkornamenterte rundballer satt opp mot skjøre gipsrelieffer av traktordekkmønstre.

Sidsel Bonde (f. 1992) er utdannet ved skolen for design ved Kunstakademiet i København og fra Kunstakademiet i Bergen. Hun har de siste årene hatt flere utstillinger i Norge og Danmark.

Tom Gundersen – Tronie 7. Linosnitt, 74 x 100 cm

Tom Gundersen
BRIGHT EYES SHINING IN THE NEURONAL FOREST

30. september – 6. november

 

Samme kveld som Tom Gundersens utstilling Farvel til portrettet åpner på galleri Kunstverket, innvies vi i et nytt kapittel i hans kunstnerskap med utstillingen BRIGHT EYES SHINING IN THE NEURONAL FOREST hos Norske Grafikere. Gjennom abstrakte nevronskoger og metodisk, grafisk håndarbeid tar Gundersen et steg vekk fra portrettets antroposentriske karakter og konsentrerer seg om mennesket i en større, evolusjonsbiologisk sammenheng. Utstillingen vektlegger vårt fellesskap med resten av dyreriket, et slektskap som tydelig kommer til uttrykk i evolusjonen av synsansen.

 

Tom Gundersen (f. 1951) har sin utdannelse fra Statens Håndverks- og Kunstindustriskole og Statens kunstakademi. Han ble i 2019 utnevnt som æresmedlem av Norske Grafikere.

Cathrine Liberg – Do Not Keep Photos of the Dead V. Litografi, 63 x 90 cm

Cathrine Alice Liberg
The Ghosts We Chase We Never Catch

11. november – 18. desember

 

Gjennom en variert bruk av grafiske teknikker utforsker Cathrine Alice Liberg det klassiske familieportrettet ved å bearbeide og iscenesette hennes egen, norsk-singaporske families historie. Trykkene hennes tar utgangspunkt i tidsspesifikke, private bilder som likevel føles universelle, som fragmenter av en større global historie med tidløse, eksistensielle problemstillinger. De portretterte familiemedlemmene er for lengst døde, og for Liberg fungerer arbeidene som et kompromiss mellom fravær og tilstedeværelse, mellom glemsel og kunstnerens egne behov for å huske og bevare.

 

Cathrine Alice Liberg (f. 1988) har en MFA i Medium- og materialbasert kunst fra Kunsthøgskolen i Oslo. I 2019 mottok hun KoMASK European Masters Printmaking
Award i Antwerpen, og Norske Grafikeres Fonds grafikkpris på Høstutstillingen.

Utstillinger tidligere i år

Solveig Landa – Å folde eit fartøy

28.05 – 03.07.21

Dynamikk i de nære relasjoner er en tilbakevendende tematikk i Solveig Landas kunstnerskap. I utstillingen Å folde eit fartøy er det mor-datter-relasjonen, og mer spesifikt Landa og hennes datters felles opplevelse av å pusse opp en vaklevoren campingvogn fra 1980-tallet, som står i sentrum.

Mari Østby Kjøll – Endeløse tavler

18. februar – 23. mai

Måten Østby Kjøll ser på materialenes fysiske kraft og potensiale vitner om kunstnerisk åpenhet og forkjærlighet for det håndverksmessige. Når Østby Kjøll skjærer inn linjer og mønstre i treplatene sine, så er det ofte på deler av bygningsmateriell eller mdf-plater hun tilfeldigvis har kommet over. Trykkeprosessen utføres for hånd og de rå treplatene konfronteres med delikat, kinesisk papir. De ulike materialene fortsetter å sameksistere i utstillingsrommet og påvirker hverandre gjensidig.

Ragna Misvær Grønstad – Et indre Sáiva

7. januar – 13. februar

I utstillingen Et indre Sáiva møter vi en fengslende og mystisk undervannsverden med referanser til både samfunnskritiske tenkere fra tidligere tider, og mytologiske fortellinger med rot i Misvær Grønstads samiske arv.