Utstillingsprogram 2024

Maria Erikson. Detalj: Soft moment IV. Litografi på Tengu-jo papir, 38 × 31 × 8 cm

Perspektiv på trykk
Fagområde Grafikk og Tegning ved Kunsthøgskolen i Oslo

15. februar – 23. mars

Medvirkende kunstnere: Aleksandra Janik, Bror Mikkelborg, Brynhild Seim, Erik Solheim, Jan Pettersson, Jan Skomakerstuen, Karen Disen, Maria Erikson, Oliver Hambsh, Scott O’Rourke, Shwan Dler Qaradaki, Tiril Schrøder, Vibeke Luther og Victoria Browne

Det er med stor glede at Norske Grafikere presenterer utstillingen «Perspektiv på trykk» med Fagområde Grafikk og Tegning ved Kunsthøgskolen i Oslo. Velkommen til vernissage torsdag 15. februar kl 18 for åpningstaler ved dekan Markus Degerman og avtroppende professor Jan Pettersson. Utstillingen presenterer fagområdets utvikling de siste årene, samtidig som den skisserer en nærliggende fremtid, ved å sette sammen verk fra både den avtroppende og den påtroppende lærerstaben ved fagområde for Grafikk og Tegning.

Grafikken har gjennom hele sin historie og frem til i dag vært preget av innovasjon, oppfinnsomhet og teknisk utvikling. Innenfor en norsk kontekst fikk kunstgrafikken etablert et grunnleggende fotfeste i 1897, ved etableringen av radérklassen ved Statens håndverks- og kunstindustriskole. Det er også radérklassen som har utviklet seg til det som i dag er linjen for Grafikk og Tegning ved Kunsthøgskolen i Oslo. I 2024 befinner linjen seg ved et nytt veiskille, da professor og fagområdeansvarlig Jan Pettersson trer av etter 12 år. Han etterfølges av grafiker, forsker, kurator og professor i grafisk kunst Aleksandra Janik.

For fagområdet er dette en anledning til å kartlegge status for vår viktigste utdanningsinstitusjon for grafisk kunst, og samtidig gjøre seg opp noen tanker om hvordan fagområdet og grafikkfeltet vil utvikle seg videre de kommende årene. Påtroppende fagområdeansvarlig, Janik, understreker at det er viktig at linjen for Grafikk og Tegning også i fremtiden respekterer grafikkens rike håndverkstradisjoner og den bunnsolide kunnskapen som har blitt etablert og utviklet av dets forgjengere. Samtidig skal man fremover oppmuntre og legge til rette for videre eksperimentering, i tråd med samtidens foranderlige forhold, muligheter og behov. Utstillingen tegner en lovende fremtid for grafikkfeltet, der kunnskap, utvikling og stolthet for faget står i tydelig fokus.

Sonja Krohn. Tresnitt, 2005.

Turbulens

Cathrine Alice Liberg · Jessica Williams · Kamil Kak · Karin Augusta Nogva · Kiyoshi Yamamoto · Lars Sandås · Marthe Lill Somby · Morten Krohg · Sonja Krohn · Victor Lind · Willi Storn

4. april – 11. mai

Temautstillingen Turbulens utforsker grafikkens iboende formidlingspotensiale og politiske vilje. Gjennom utvalgte verk, som viser samtidige meningsuttrykk og politisk engasjement hos dagens unge grafikere satt sammen med eldre grafikk fra 60‑ og 70-tallet, retter vi blikket mot grafikkens politiske historie i Norge. Utstillingen undersøker grafikkens potensiale både som eksplisitt politisk uttrykksform og hvordan det grafiske uttrykket kan formidle et budskap mer subtilt, men like kraftfullt.

Hva må til for at et budskap skal nå frem og også ha en verdi utover sin umiddelbare samtid? Og hvilken kraft ligger i det grafiske mediet i dagens hypervisuelle informasjonsvirkelighet?

Utstillingen er kuratert av Kristin Mandt Heim, Benedicte Macé Stensrud og Stephanie Serrano Sundby.

Utstillingen er støttet av:

Gro Lygre Petersen. Minnene ser oss (et punktum) #1. Serigrafi, motiv: 41×41 cm

Gro Lygre Petersen
Minnene ser oss. Tanker om fotografi

16. mai – 22. juni

Gro Lygre Petersen tar i sitt kunstnerskap ofte utgangspunkt i fotografier og minner. I verkene hennes dissekeres den fotografiske informasjonen og gjenskapes i ulike grafiske håndverk, som serigrafi, monotypi og tresnitt. I prosessen å transformere fotografiet – et fryst øyeblikk som i seg er flyktig – om til et mer fysisk arbeidskrevende og analogt håndverk, oppstår det for henne en poetisk utvidelse av det   valgte øyeblikket.

Bildene ledsages av tekstarbeider som forteller om bakgrunnen for hennes estetiske valg. Utstillingen blir et visuelt essay og betrakteren inviteres til å bli en vandrende leser.

Gro Lygre Petersen (f.1974, NO) har studert illustrasjon ved Bath Spa University i England, grafikk ved Kunsthøgskolen i Bergen og bibliotekfag ved Oslo Met. Hun er fra Bergen og har sitt virke der. Utover å være billedkunstner arbeider hun ved et bibliotek.

Sverre Koren Bjertnæs. Ventende i stillhet. 2023. Silktetrykk, 50 x 70 cm

Sverre Koren Bjertnæs

27. juni – 17. august

Sverre Koren Bjertnæs er kjent som en av våre fremste figurative malere, men arbeider innen flere ulike sjangere og teknikker som grafikk, skulptur, tegning, installasjon og video. Som grafiker jobber Bjertnæs særlig med silketrykk. I utstillingen hos Norske Grafikere vil han vise en serie helt nye silketrykk trykket på verkstedet Jørgen Hansen i København.

Bjertnæs’ tidlige arbeider er i den tradisjonelle og figurative tradisjonen, men kunstnerskapet har utviklet seg i retning av et mer direkte og spontant uttrykk. Arbeidene hans har klare referanser til kunsthistorie og litteratur, men gjerne også med en poetisk tilnærming til selvbiografisk innhold.

Sverre Koren Bjertnæs (f. 1976 NO) har sin utdannelse fra Statens kunstakademi og Dutch Art Institute i Enschede NL. Allerede i tenårene ble han elev av billedhuggeren Tore Bjørn Skjølsvik og etter hvert maler Odd Nerdrum. Han hadde sin debututstilling ved Bjarne Meglaards Galleri NAF (Norsk Anarkistisk Fraksjon). Han regnes som en av Norges mest sentrale samtidskunstnere og har hatt en utstrakt utstillingsvirksomhet i både inn- og utland. Bjertnæs er en tydelig stemme i det norske kunstfeltet.

Bjørn Bjarre. Solaris/Abstrakt Følelse nr3. Etsning 12 x 9 cm, 2023

Bjørn Bjarre

22. august – 28. september

Siden 2010 har Bjørn Bjarre arbeidet med en serie tegninger inspirert av science fiction-romanen «Solaris» av Stanislaw Lem. I boken er planeten Solaris dekket av et hav som viser seg å være en levende organisme, og i sin Solaris-serie forestiller Bjarre seg et fantasilandskap med helt egne naturlover.

Serien er arbeidet frem over flere år uten forberedende skisser. Resultatet blir en visuell undersøkelse av forholdet mellom litteratur, mentale bilder og populærkulturelle avbildninger av det ukjente. I sine arbeider er Bjarre spesielt interessert i grensene for menneskelig rasjonalitet og kunnskap – drømmer, fantasi og fremtiden. Hos Norske Grafikere vil Bjarre bruke teknikker og formater fra grafikkfeltet til å utforske denne tematikken videre.

Bjørn Bjarre (f.1966, NO) er utdannet ved Statens Kunstakademi. Hans arbeidsmetode kjennetegnes av en interesse for håndverk, drømmer, barndom, språk, teknologi, hukommelse og materialitet. Han er særlig kjent for skulpturserien «Abstrakt Følelse» (1995-2008) med referanser til populærkultur og surrealisme. Han har en rekke soloutstillinger bak seg.

Debangona Paul. Detalj fra installasjonen Asiatisk hage ved KHiO

Debangona Paul
I Had a Dream of Chasing a Dream

3. oktober – 9. november

Debangona Pauls kunstnerskap handler om å uttrykke fysiske og emosjonelle opplevelser gjennom tekst, trykkinstallasjoner og skulptur. Hun lar seg fascinere av det fysiske utfallet av en handling og av tanken om å følge en drøm. Verkene hun skaper blir dermed nedtegninger av hennes egne drømmer, erfaringer, opplevelser og følelser.

Paul vil hindre at minner svinner hen ved å knytte dem til konkrete assosiasjoner. Hun rammer dem inn og fester dem som tydelige spor i hukommelsen gjennom arbeidet med storformat tresnitt – en teknikk som på lignende vis lar tydelige spor komme til syne i treverket.

Debangona Paul (f. 1996, IN) er en indisk billedkunstner bosatt i Oslo. Hun har en BA i billedkunst og grafikk fra Kala-Bhavana (institutt for billedkunst) ved Visva-Bharati University, i India, samt en MFA i medium- og materialbasert kunst fra KHiO. I sin kunstneriske praksis er Paul interessert i minner, men også hvordan hennes kropp og sinn relaterer seg til endringer i det sosiale, politiske og naturlige landskapet rundt henne.

Scott O’Rourke. The extent to which we overspill. Etsning, tresnitt, linosnitt, collografi, monotypi

Scott O’Rourke
Mutations

14. november – 21. desember

Scott O’Rourkes utstilling tar for seg ideen om indre og ytre landskaper og hvordan disse kan ha en foranderlig form. Sammenblandingen av ulike stoffer og materialer kan endre et objekts form og materialitet, O’Rourke illustrerer dette gjennom etsninger, tegninger og collager. Han henter inspirasjon fra det alkymistiske konseptet Materia prima. Alkymien – en forening av mystisisme og kjemi – forstod Materia prima som et slags grunnelement, som både inneholdt og kunne forvandles til ethvert stoff i verden.

I O’Rourkes utstilling blir Naturen en enorm skapende maskin, endring er det eneste sikre: kropper, landskaper, strukturer, fragmenter og elementer smeltes sammen til Mutasjoner.

Scott O’Rourke (f. 1973, GB) er en britisk billedkunstner bosatt i Oslo. Han er utdannet fra the Royal College of Art i London og The University of Wolverhampton. O’Rourkes kunstpraksis utforsker visuelle strukturer og metaforer omkring vårt forhold til landskap, samt hvordan samtidens konsumkultur relaterer seg til natur og materialitet. Han har hatt flere separatutstillinger og har vunnet flere priser. Nylig deltok han i the Nordic Contemporary Print Triennial. O’Rourke arbeider som verksmester for dyptrykk og høytrykk ved KHiO.

Utstillinger tidligere i år

Erika Reed – Understory

4. januar – 10. februar
Understory er en stedsspesifikk installasjon som retter søkelyset mot Oslos landskaps- og industrihistorie. Reed tar utgangspunkt i byens flora og er interessert i hvordan det urbane plantelivet befinner seg i et landskap og samfunn i kontinuerlig endring.