Utstillingsprogram 2024

Sverre Bjertnæs. En varmere vind (2024). Silktetrykk, 100 x 140 cm

Sverre Bjertnæs
En varmere vind

27. juni – 17. august

Det er med stor glede Norske Grafikere inviterer til Sverre Bjertnæs’ utstilling En varmere vind. Med intense farger og en særegen energi har Bjertnæs skapt et følsomt landskap hvor mellommenneskelige møter står sentralt. Arbeidenes komposisjon og rytme skaper en ekspressiv utstilling med tydelige stemninger i slektskap med tablåer.

Utstillingen består av en serie helt nye silketrykk, som vises for første gang hos Norske Grafikere. De er trykket på verkstedet Jørgen Hansen i København, et trykkeri som jobbet tett med Per Kirkeby. Bjertnæs har arbeidet med en blanding av maleri og silketrykk: arkene blir først malt med oljemaling, for å skape et bakteppe som silketrykket så blir trykket på. Lag på lag med farger skaper til slutt en rytmisk klang mellom bakgrunn og silhuetter som glir inn og ut av hverandre med kraft og balanse.

Bjertnæs’ kunstnerskap er preget av en konstant utforskning og nysgjerrighet. Han arbeider innen flere sjangere og teknikker, som blant annet tegning, maleri og skulptur, i tillegg til grafikk. Grafikken har vært en viktig del av hans kunstnerskap gjennom hele karrieren, og han eksperimenterer med ulike trykketeknikker, materialer og de grafiske medienes særegne muligheter. Han skaper ofte varianter av det samme motivet, hver med sin unike uttrykksform. Bjertnæs’ grafikk har en helt spesiell intensitet og energi, noe som har gjort ham til en av de mest respekterte og ettertraktede kunstnerne i Norden.

 

Sverre Koren Bjertnæs (f. 1976 NO) har sin utdannelse fra Statens kunstakademi og Dutch Art Institute i Enschede NL. Allerede i tenårene ble han elev av billedhuggeren Tore Bjørn Skjølsvik og etter hvert maler Odd Nerdrum. Han hadde sin debututstilling ved Bjarne Meglaards Galleri NAF (Norsk Anarkistisk Fraksjon). Bjertnæs er en tydelig stemme i det norske kunstfeltet og han regnes som en av Norges mest sentrale samtidskunstnere. Han har hatt en utstrakt utstillingsvirksomhet i både inn- og utland og er for tiden også aktuell med utstillingen Hjem på Vestfossen kunstlaboratorium der han viser en omfattende presentasjon av sitt kunstnerskap, med nye og eldre malerier og skulpturer.

Bjørn Bjarre. Solaris/Abstrakt Følelse nr3. Etsning 12 x 9 cm, 2023

Bjørn Bjarre

22. august – 28. september

Siden 2010 har Bjørn Bjarre arbeidet med en serie tegninger inspirert av science fiction-romanen «Solaris» av Stanislaw Lem. I boken er planeten Solaris dekket av et hav som viser seg å være en levende organisme, og i sin Solaris-serie forestiller Bjarre seg et fantasilandskap med helt egne naturlover.

Serien er arbeidet frem over flere år uten forberedende skisser. Resultatet blir en visuell undersøkelse av forholdet mellom litteratur, mentale bilder og populærkulturelle avbildninger av det ukjente. I sine arbeider er Bjarre spesielt interessert i grensene for menneskelig rasjonalitet og kunnskap – drømmer, fantasi og fremtiden. Hos Norske Grafikere vil Bjarre bruke teknikker og formater fra grafikkfeltet til å utforske denne tematikken videre.

Bjørn Bjarre (f.1966, NO) er utdannet ved Statens Kunstakademi. Hans arbeidsmetode kjennetegnes av en interesse for håndverk, drømmer, barndom, språk, teknologi, hukommelse og materialitet. Han er særlig kjent for skulpturserien «Abstrakt Følelse» (1995-2008) med referanser til populærkultur og surrealisme. Han har en rekke soloutstillinger bak seg.

Debangona Paul. Detalj fra installasjonen Asiatisk hage ved KHiO

Debangona Paul
I Had a Dream of Chasing a Dream

3. oktober – 9. november

Debangona Pauls kunstnerskap handler om å uttrykke fysiske og emosjonelle opplevelser gjennom tekst, trykkinstallasjoner og skulptur. Hun lar seg fascinere av det fysiske utfallet av en handling og av tanken om å følge en drøm. Verkene hun skaper blir dermed nedtegninger av hennes egne drømmer, erfaringer, opplevelser og følelser.

Paul vil hindre at minner svinner hen ved å knytte dem til konkrete assosiasjoner. Hun rammer dem inn og fester dem som tydelige spor i hukommelsen gjennom arbeidet med storformat tresnitt – en teknikk som på lignende vis lar tydelige spor komme til syne i treverket.

Debangona Paul (f. 1996, IN) er en indisk billedkunstner bosatt i Oslo. Hun har en BA i billedkunst og grafikk fra Kala-Bhavana (institutt for billedkunst) ved Visva-Bharati University, i India, samt en MFA i medium- og materialbasert kunst fra KHiO. I sin kunstneriske praksis er Paul interessert i minner, men også hvordan hennes kropp og sinn relaterer seg til endringer i det sosiale, politiske og naturlige landskapet rundt henne.

Scott O’Rourke. The extent to which we overspill. Etsning, tresnitt, linosnitt, collografi, monotypi

Scott O’Rourke
Mutations

14. november – 21. desember

Scott O’Rourkes utstilling tar for seg ideen om indre og ytre landskaper og hvordan disse kan ha en foranderlig form. Sammenblandingen av ulike stoffer og materialer kan endre et objekts form og materialitet, O’Rourke illustrerer dette gjennom etsninger, tegninger og collager. Han henter inspirasjon fra det alkymistiske konseptet Materia prima. Alkymien – en forening av mystisisme og kjemi – forstod Materia prima som et slags grunnelement, som både inneholdt og kunne forvandles til ethvert stoff i verden.

I O’Rourkes utstilling blir Naturen en enorm skapende maskin, endring er det eneste sikre: kropper, landskaper, strukturer, fragmenter og elementer smeltes sammen til Mutasjoner.

Scott O’Rourke (f. 1973, GB) er en britisk billedkunstner bosatt i Oslo. Han er utdannet fra the Royal College of Art i London og The University of Wolverhampton. O’Rourkes kunstpraksis utforsker visuelle strukturer og metaforer omkring vårt forhold til landskap, samt hvordan samtidens konsumkultur relaterer seg til natur og materialitet. Han har hatt flere separatutstillinger og har vunnet flere priser. Nylig deltok han i the Nordic Contemporary Print Triennial. O’Rourke arbeider som verksmester for dyptrykk og høytrykk ved KHiO.

Utstillinger tidligere i år

Gro Lygre Petersen – Minnene ser oss. Tanker om fotografi

16.05 – 22.06.24

I utstillingen som vises hos Norske Grafikere tar Petersen i bruk ulike teknikker som silketrykk, tresnitt, maleri og tekstarbeider for å arbeide frem et budskap med en personlig stemme. Hun skaper en poetisk klang mellom de visuelle uttrykkene når hun tematiserer sorg fra et personlig ståsted – tapet av besteforeldrene i en bilulykke på midten av 80-tallet har preget Petersen. I dette prosjektet har hun tatt i bruk hendelsen og ulykkesstedet konkret for å bearbeide sorgen over det tapte.

TURBULENS

4. april – 11. mai
Hvilken vei går kunsten i møte med et samfunn preget av krig, konflikt og miljøkollaps?
Med utstillingen «Turbulens» utforsker Norske Grafikere grafikkens iboende formidlingspotensiale og politiske vilje. Vi er stolte over å presentere denne utstillingen, som viser samtidige meningsuttrykk og politisk engasjement hos dagens unge grafikere satt sammen med verk fra 70-tallets ikoniske politiske kunstscene. Gjennom de utvalgte verkene retter vi blikket mot grafikkens politiske historie i Norge og tar temperaturen på dagens grafikkscene.

Perspektiv på trykk

15. februar – 23. mars

Det er med stor glede at Norske Grafikere presenterer utstillingen «Perspektiv på trykk» med Fagområde Grafikk og Tegning ved Kunsthøgskolen i Oslo. Utstillingen presenterer fagområdets utvikling de siste årene, samtidig som den skisserer en nærliggende fremtid, ved å sette sammen verk fra både den avtroppende og den påtroppende lærerstaben ved fagområde for Grafikk og Tegning.

Erika Reed – Understory

4. januar – 10. februar
Understory er en stedsspesifikk installasjon som retter søkelyset mot Oslos landskaps- og industrihistorie. Reed tar utgangspunkt i byens flora og er interessert i hvordan det urbane plantelivet befinner seg i et landskap og samfunn i kontinuerlig endring.