Utstillingsprogram for 2021

Sidsel Bonde – ProSoil. Silketrykk på rundballeplast, 60 x 500 cm

Sidsel Bonde
Ornamented Engine Eggs from Stomachs of Machines

19. august – 25. september

 

Norske Grafikere har gleden av å presentere en serie nye arbeider av Sidsel Bonde, der ornamentale elementer fra jordbruksmaskineriet estetiseres og presenteres i gallerirommet med et utforskende blikk. I møte med silketrykkornamenterte rundballer, stiliserte relieffer av traktordekkspor og en halv kvadratmeter rugåker, introduseres vi for kontraster og harmoni i rommene mellom funksjon og estetikk, maskin og organisme.

I formgivningen av rundballenes silketrykk, har Bonde latt seg inspirere av tre typer jordbruksmaskiner: en melkemaskin, en gjødselspreder og en vanningsmaskin. Maskinenes form er blitt fritatt funksjonalitetens begrensninger og omdannet til tre repeterende mønstre trykket på hvit rundballeplastikk. Ornamentene blir et rom for å undersøke hvilke poetiske og estetiske potensialer som ligger i maskinenes funksjonelle form, som flettverk av slanger og tuber, symmetrier i muttere og maskindeler og væsker som løper inn og ut i intrikate systemer.

Hva gjelder relieffene, er de avstøpninger av de spor som fremkommer når en traktor kjører over fuktig jord. I den utstilte serien har Bonde valgt ut ni forskjellige traktordekk med forskjellige spormønstre, og deretter støpt avtrykkene deres i gips og en blanding av jord og lim. Serien blir fragmenter av maskinenes utilsiktede dekorative avtrykk i jordbrukslandskaper med fiskebensmønster, flettede linjer og striper på tvers og på langs.

I sin helhet tar utstillingen for seg ornamentet i et miljø hvor det er blitt fortrengt. Der jordbruksmaskiner og redskaper før modernismen var dekorert av tidens stilistiske svungne linjer og mønstre, som symboler på deres verdifulle funksjon, er disse redskaper nå ensfargede og til nød markert med fartsstriper og varemerker. Kan ornamentet tre inn igjen på en scene som nå er preget av et industrielt fokus på effektivitet og maskinell presisjon? Og kan det myke opp maskinens sjelløse og funksjonspregede materialitet ved å peke på menneske og kultur bak?

 

Sidsel Bonde Nielsen (f. 1992) har sin utdannelse fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i København og fra Kunstakademiet i Bergen. Hun har de siste årene hatt flere utstillinger i Norge og Danmark.

 

 

Utstillingen er støttet av Statens Kunstfond.

Tom Gundersen – Tronie 7. Linosnitt, 74 x 100 cm

Tom Gundersen
BIO GRAFISK

30. september – 6. november

 

Samme kveld som Tom Gundersens utstilling Farvel til portrettet åpner på galleri Kunstverket, innvies vi i et nytt kapittel i hans kunstnerskap med utstillingen BIO GRAFISK hos Norske Grafikere. Gjennom abstrakte nevronskoger og metodisk, grafisk håndarbeid tar Gundersen et steg vekk fra portrettets antroposentriske karakter og konsentrerer seg om mennesket i en større, evolusjonsbiologisk sammenheng. Utstillingen vektlegger vårt fellesskap med resten av dyreriket, et slektskap som tydelig kommer til uttrykk i evolusjonen av synsansen.

 

Tom Gundersen (f. 1951) har sin utdannelse fra Statens Håndverks- og Kunstindustriskole og Statens kunstakademi. Han ble i 2019 utnevnt som æresmedlem av Norske Grafikere.

Cathrine Liberg – Do Not Keep Photos of the Dead V. Litografi, 63 x 90 cm

Cathrine Alice Liberg
The Ghosts We Chase We Never Catch

11. november – 18. desember

 

Gjennom en variert bruk av grafiske teknikker utforsker Cathrine Alice Liberg det klassiske familieportrettet ved å bearbeide og iscenesette hennes egen, norsk-singaporske families historie. Trykkene hennes tar utgangspunkt i tidsspesifikke, private bilder som likevel føles universelle, som fragmenter av en større global historie med tidløse, eksistensielle problemstillinger. De portretterte familiemedlemmene er for lengst døde, og for Liberg fungerer arbeidene som et kompromiss mellom fravær og tilstedeværelse, mellom glemsel og kunstnerens egne behov for å huske og bevare.

 

Cathrine Alice Liberg (f. 1988) har en MFA i Medium- og materialbasert kunst fra Kunsthøgskolen i Oslo. I 2019 mottok hun KoMASK European Masters Printmaking
Award i Antwerpen, og Norske Grafikeres Fonds grafikkpris på Høstutstillingen.

Christian Messel – Item 052 (II). Stempel på papir, 56 x 76 cm

Nye medlemmer

Utsatt til 2022

Hver sommer har Norske Grafikere gleden over å stille ut verk fra våre nye medlemmer.

Alejandra Aguilar Caballero, Jane Hupe, Kamil Kak, Elin Kjøsnes, Ane Thon Knutsen, Christian Messel, Anders Sletvold Moe, Åsa Polfjärd, Sigvei Ringvold, Vibeke Luther O’Rourke, Enrique Guadarrama Solis og Hildegunn Solbø.

Utstillinger tidligere i år

Avgangsutstilling 2021

BA og MA-studenter fra Grafikk og Tegning ved KHiO og UiB

I 2020 hadde Norske Grafikere for første gang gleden av å vise en digital versjon av avgangsutstillingen til Bachelor- og Masterstudentene på fagområdet Grafikk og Tegning ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Dette året fortsetter vi tradisjonen, og er stolte over å kunne presentere en gruppe spennende tilskudd til en ny generasjon grafikere, i år både fra KHiO og Fakultetet for kunst, musikk og design ved Universitetet i Bergen.

Lars Kjemphol – Gode intensjoner

8. juli – 14. august 2021
Det improviserte står høyt i Lars Kjemphols kunstnerskap, det er tilfelle også for utstillingen “Gode intensjoner” hos Norske Grafikere. Interaksjon med publikum og spontane innfall setter premissene i en variert og eklektisk utstilling med både grafiske trykk og større, stedsspesifikke arbeider.

Solveig Landa – Å folde eit fartøy

28.05 – 03.07.21

Dynamikk i de nære relasjoner er en tilbakevendende tematikk i Solveig Landas kunstnerskap. I utstillingen Å folde eit fartøy er det mor-datter-relasjonen, og mer spesifikt Landa og hennes datters felles opplevelse av å pusse opp en vaklevoren campingvogn fra 1980-tallet, som står i sentrum.

Mari Østby Kjøll – Endeløse tavler

18. februar – 23. mai

Måten Østby Kjøll ser på materialenes fysiske kraft og potensiale vitner om kunstnerisk åpenhet og forkjærlighet for det håndverksmessige. Når Østby Kjøll skjærer inn linjer og mønstre i treplatene sine, så er det ofte på deler av bygningsmateriell eller mdf-plater hun tilfeldigvis har kommet over. Trykkeprosessen utføres for hånd og de rå treplatene konfronteres med delikat, kinesisk papir. De ulike materialene fortsetter å sameksistere i utstillingsrommet og påvirker hverandre gjensidig.

Ragna Misvær Grønstad – Et indre Sáiva

7. januar – 13. februar

I utstillingen Et indre Sáiva møter vi en fengslende og mystisk undervannsverden med referanser til både samfunnskritiske tenkere fra tidligere tider, og mytologiske fortellinger med rot i Misvær Grønstads samiske arv.