Utstillingsprogram for 2022

Ingeborg Kvame, Mellom innpust og utpust (detalj). Monotypi på tengujo kashmir-papir i tre lag

Ingeborg Kvame
Mellom innpust og utpust

10. november – 17. desember

Norske Grafikere har gleden av å presentere nye arbeider av Ingeborg Kvame i utstillingen Mellom innpust og utpust.

I sine kunstneriske prosjekter er Kvame opptatt av naturen, og hvordan vi selv plasserer og reflekterer oss i den. Naturen blir et virkemiddel for å skildre vekslinger mellom det ytre og det indre i mennesket, og det er her hun henter sin inspirasjon. I dette utstillingsprosjektet utforsker Kvame liminalitet som menneskelig fenomen. Begrepet liminalitet, som er hentet fra antropologien, beskriver terskelen mellom to tilstander og den tvetydigheten og desorienteringen som kan forekomme i mellomrommet mellom tilstandene. Liminale faser kan være pubertet, skilsmisse, traumer, fødsel og død. Disse overgangsfasene fører ofte med seg eksistensielle spørsmål.

Utstillingstittelen viser også til en liminal fase, nemlig vår konstante veksling mellom innpust og utpust. Vi puster raskt og overfladisk når vi stresser og dypt og rolig når vi slapper av: Rytmen mellom utpust og innpust sier noe om hvordan vi har det. Åndedrettet er en selvfølge, men brukt bevisst kan pusten fungere som et verktøy til å regulere vanskelige følelser som angst og stress. I mellomrommet mellom utpust og innpust tar livet en gang slutt, den åndelige koblingen til verden vi kjenner blir brutt og kroppen blir selv natur.

I utstillingen kommer dette til uttrykk gjennom fargegraderinger på tynt, transparent papir. Kvame er opptatt av fargene og hvordan graderingene treffer arket. Ved å legge transparente japanpapir lagvis på hverandre tar verkene form og fargegraderinger skapes. I møtet mellom de ulike lagene smelter fargene sammen og øyet oppfatter nye farger og dybder – blikket ledes både inn og ut, til et sted mellom lagene. Det florlette papiret påvirkes av luftstrømningene i rommet: Plutselig kan et av lagene sveve opp, og for et kort øyeblikk kommer fargene under til syne.

 

Ingeborg Kvame (f. 1978) har en BA i Fine art fra Grays School of Art, Robert Gordon University I Aberdeen. Hun har hatt flere separatutstillinger, blant annet ved Tegnerforbundet, Skaus / Rogaland kunstsenter og Haugesund Billedgalleri i tillegg til flere gruppeutstillinger.

Utstillinger tidligere i år

Petter Buhagen | A Distributed Sadness

29. september – 5. november
Gjennom eksperimentering med ulike materialer og teknikker setter Buhagen håndverkstradisjoner opp mot dagsaktuelle problemstillinger knyttet til digitalisering og teknologi som på kort tid er blitt en stor del av hverdagen vår. For hva skjer egentlig i spenningen mellom tidløse, menneskelige problemstillinger og teknologiene vi har skapt for å tjene oss?

Enrique Guadarrama Solis | Welcome to the Machine

18. august – 24. september
«Welcome to the Machine» er et utstillingsprosjekt der tradisjonelle trykk på papir sidestilles med installasjoner og performance i en utforskning av det grafiske mediets særegenheter og muligheter.

Nye medlemmer

14.07 – 13.08.22

Utstillingen «Nye medlemmer » er en gyllen anledning til å se hva som rører seg i grafikkfeltet i dag. Utstillingen gir et innblikk i kunstnerskapene til en ny generasjon grafikere og til allerede etablerte kunstnere. Vi presenterer helt nyutdannede grafikere, veletablerte kunstnere som har begynt å arbeide med grafikk og kunstnere som har kommet tilbake til grafikken og foreningen etter en pause.

Avgangsutstilling 2022

Norske Grafikere har gleden av å ønske velkommen til en digital avgangsutstilling der vi presenterer 15 nyutdannede Bachelor- og Masterstudenter fra fagområdet Grafikk og Tegning ved Kunsthøgskolen i Oslo, og Fakultetet for kunst, musikk og design ved Universitetet i Bergen. De fleste studentene viser grafikkrelaterte arbeider, vi ser også andre teknikker som tegning, maleri, skulptur, video, lyd, tekstil og installasjon.

Stein Are Kjærås Dahl | Slik det faller, ligger det

19.05 – 02.07.22

I dette utstillingsprosjektet er Alnaelva, Oslos lengste og frodigste elveløp, ikke bare midtpunkt for prosjektet, men også en allegori for naturen som sådan. Bekymring for globalt natur- og artsmangfold er et underliggende tema som titter frem i utstillingen, og det er med et sterkt personlig engasjement og tilknytning til Alnaelva som nærområde at Dahl har arbeidet med dette prosjektet de siste ti årene.

Liv Dysthe Sønderland | Going Grey

31.03 – 12.05.22

Med utstillingen “Going Grey”, som tar for seg den norske assimileringspolitkken rettet mot taterne, ønsker kunstneren å vise styrken, egenarten og individualiteten i mennesket, parallelt med den fatale og overskridende politikken som hadde som mål å viske ut nettopp dette.

David A. Rios | That Present Absence

17.02 – 26.03.22

Med utstillingen «That Present Absence» forsøker David A. Rios å definere et fravær ut fra tilstedeværelsene som rammer det inn. Slik det svarte hullet Melkeveien kretser rundt ikke kan observeres annet enn gjennom stjernene det fortærer er de utstilte verkene eksperimenter i å kartlegge en ikke-eksistens.

Herleik Kristiansen | I Herleiks grafiske verden

6. januar – 12. februar
Som tenåring flyttet Kristiansen til Trastad gård – en institusjon for psykisk utviklingshemmede. Sigvor Riksheim, en av Kristiansens lærere, så hans kreative talent og tilrettela for videre kunstneriske utvikling. Fra diagnosen «ikke opplæringsdyktig» på tidlig 60-tall ble dette starten på en solid kunstnerkarriere. Kristiansen begynte tidlig å jobbe med linosnitt og uten skisser eller opptegninger på platene skar han ut de kraftfulle linosnittene som har gitt ham stor kunstnerisk anerkjennelse.