Utstillingsprogram for 2022

Petter Buhagen. Withdrawal (detalj). Håndtegnet blåkopi på papir, 41,7 x 29,7 cm, 2020

Petter Buhagen
A Distributed Sadness

29. september – 5. november

Norske Grafikere er stolte over å presentere nye arbeider av Petter Buhagen i utstillingen A Distributed Sadness. De utstilte verkene er et resultat av kunstnerens langvarige interesse for møtet mellom menneskelig natur og ny kommunikasjonsteknologi. Gjennom eksperimentering med ulike materialer og teknikker i det utvidede grafikkfeltet, setter Buhagen håndverkstradisjoner opp mot dagsaktuelle problemstillinger knyttet til digitalisering og teknologi som på kort tid er blitt en stor del av hverdagen vår. For hva skjer egentlig i spenningen mellom tidløse, menneskelige problemstillinger og teknologiene vi har skapt for å tjene oss?

Utstillingens tittel, A Distributed Sadness, spiller på kunstnerens opplevelse av at internett med tiden har fått en melankolsk grunntone. Mens digitaliseringens inntog startet med lovnader om en åpen, friksjonsfri, bekvemmelig tilværelse med god tilknytning til andre mennesker, har den i realiteten ført til at sosialisering og daglige gjøremål i økende grad har blitt flyttet fra det fysiske til det representative, på bekostning av mellommenneskelig nærhet og stedlig tilknytning.

Parallelt med dette, og gjennom den samme teknologien, ser vi en oppblomstring av polarisering og avsondrete ekkokamre. Vi mister vår felles virkelighetsoppfatning fordi alle får sin personifiserte informasjonsstrøm gjennom sin egen lille portal inn til andre steder og virkeligheter. I dette finnes problemstillinger som kommer til syne i de utstilte verkene, der visuelt poetiske uttrykk brytes opp av små avvik og estetisk forstyrrende elementer.

Mesteparten av arbeidene i utstillingen er bygd opp av raster. Rastergrafikk har en struktur der mange punkter av ulik størrelse eller farge tilsammen danner et helhetlig bilde. Her er det essensielt at hvert lille punkt har riktig størrelse og sitter på rett sted for at bildegjengivelsen skal fungere og bli så presis som mulig. Gjennom forskyvninger, og delvis ødeleggelse av rasterfelter, får bildene i utstillingen feil som gjør at strukturen i det underliggende, visuelle systemet kommer til syne og viser sin iboende sårbarhet.


Petter Buhagen (f 1983) har en MA i kunst fra Kunstakademiet i Oslo, og en BA i kunst fra The Arts Institute at Bournemouth. Han har flere separat- og duoutstillinger bak seg, blant annet duoutstillingen «Saltation» med Ingri Haraldsen hos Norske Grafikere i 2015. Han deltok på åpningsutstillingen ved det nye Nasjonalmuseet i 2022 og var sentral i driften av det kunstnerdrevne visningsrommet Noplace, 2011–2021.

 

Utstillingen er støttet av Kulturrådet, Regionale prosjektmidler og Billedkunstnernes vederlagsfond.

Ingeborg Kvame. Detalj fra Lys l – Vl Monotypi på japanpapir i 3 lag

Ingeborg Kvame
Mellom innpust og utpust

10. november – 17. desember

Kvame er opptatt av liminalitet – terskelen mellom to tilstander, og den tvetydigheten eller desorienteringen som kan forekommer i dette mellomrommet. Liminale faser kan være pubertet, skilsmisse, traumer, fødsel og død; tilstander og opplevelser som ofte fører med seg eksistensielle spørsmål. I utstillingen kommer dette til uttrykk gjennom fargegraderinger på tynt, transparent papir. Arkene monteres over hverandre og når de ulike lagene møtes smelter fargene sammen og øyet oppfatter nye farger og dybder – blikket ledes inn og ut til et sted mellom lagene.

Ingeborg Kvame (f. 1978) har en BA i Fine art fra Grays School of Art, Robert Gordon University I Aberdeen. Hun har hatt flere separatutstillinger, blant annet ved Tegnerforbundet, Skaus / Rogaland kunstsenter og Haugesund Billedgalleri i tillegg til flere gruppeutstillinger.

Utstillinger tidligere i år

Enrique Guadarrama Solis | Welcome to the Machine

“Welcome to the Machine” er et utstillingsprosjekt der tradisjonelle trykk på papir sidestilles med installasjoner og performance i en utforskning av det grafiske mediets særegenheter og muligheter.

Nye medlemmer

14.07 – 13.08.22

Utstillingen «Nye medlemmer » er en gyllen anledning til å se hva som rører seg i grafikkfeltet i dag. Utstillingen gir et innblikk i kunstnerskapene til en ny generasjon grafikere og til allerede etablerte kunstnere. Vi presenterer helt nyutdannede grafikere, veletablerte kunstnere som har begynt å arbeide med grafikk og kunstnere som har kommet tilbake til grafikken og foreningen etter en pause.

Avgangsutstilling 2022

Norske Grafikere har gleden av å ønske velkommen til en digital avgangsutstilling der vi presenterer 15 nyutdannede Bachelor- og Masterstudenter fra fagområdet Grafikk og Tegning ved Kunsthøgskolen i Oslo, og Fakultetet for kunst, musikk og design ved Universitetet i Bergen. De fleste studentene viser grafikkrelaterte arbeider, vi ser også andre teknikker som tegning, maleri, skulptur, video, lyd, tekstil og installasjon.

Stein Are Kjærås Dahl | Slik det faller, ligger det

19.05 – 02.07.22

I dette utstillingsprosjektet er Alnaelva, Oslos lengste og frodigste elveløp, ikke bare midtpunkt for prosjektet, men også en allegori for naturen som sådan. Bekymring for globalt natur- og artsmangfold er et underliggende tema som titter frem i utstillingen, og det er med et sterkt personlig engasjement og tilknytning til Alnaelva som nærområde at Dahl har arbeidet med dette prosjektet de siste ti årene.

Liv Dysthe Sønderland | Going Grey

31.03 – 12.05.22

Med utstillingen “Going Grey”, som tar for seg den norske assimileringspolitkken rettet mot taterne, ønsker kunstneren å vise styrken, egenarten og individualiteten i mennesket, parallelt med den fatale og overskridende politikken som hadde som mål å viske ut nettopp dette.

David A. Rios | That Present Absence

17.02 – 26.03.22

Med utstillingen «That Present Absence» forsøker David A. Rios å definere et fravær ut fra tilstedeværelsene som rammer det inn. Slik det svarte hullet Melkeveien kretser rundt ikke kan observeres annet enn gjennom stjernene det fortærer er de utstilte verkene eksperimenter i å kartlegge en ikke-eksistens.

Herleik Kristiansen | I Herleiks grafiske verden

6. januar – 12. februar
Som tenåring flyttet Kristiansen til Trastad gård – en institusjon for psykisk utviklingshemmede. Sigvor Riksheim, en av Kristiansens lærere, så hans kreative talent og tilrettela for videre kunstneriske utvikling. Fra diagnosen «ikke opplæringsdyktig» på tidlig 60-tall ble dette starten på en solid kunstnerkarriere. Kristiansen begynte tidlig å jobbe med linosnitt og uten skisser eller opptegninger på platene skar han ut de kraftfulle linosnittene som har gitt ham stor kunstnerisk anerkjennelse.