Tidligere utstillinger

Arnold Johansen – Hyperborea

I 2023 markerer Johansen sin 70-årsdag og benytter anledningen til å oppsummere sitt kunstnerskap med en retrospektiv utstilling. Gjennom sitt lange virke har Johansen arbeidet med og utforsket forskjellige grafiske teknikker.

Alejandra Aguilar Caballero – You Set the Scene

Utstillingen inviterer publikum inn til en stemningsfull scene, der lysende papirhus svever rundt i rommet. Kunstneren utforsker egne minner og identitet, samtidig som hun åpner opp for at tilskueren skal kunne relatere sine egne personlige historier til kunstverkene.

Eamon O’Kane – Forest

17.08.23 – 23.09.23
I utstillingen Forest utforsker O’Kane tematikker knyttet til psykoanalyse, kreativitet og vårt forhold til naturen. Blant annet presenterer han en serie silketrykk med tittelen Baum Test, en referanse til metoden ved samme navn utviklet av den sveitsiske psykologen Charles Koch i 1952. Baum Test, eller tretesten, går ut på at pasientene tegner et tre på et blankt ark. Tegningen evalueres deretter med mål om å si noe om pasientens personlighet.

Nye medlemmer 2022

6. juli – 12. august
Det er med stor glede vi presenterer våre nye medlemmer, tatt opp i foreningen i 2022! Med på utstillingen er:
Aage Langhelle, Elisabeth Rydland Nilssen, Emma Gunnarson, Frida Retz, Geetanjali Prasad, Hanna Halsebakke, Jessica Williams, Käte-Elin Madsen, Kjersti Lande, Lena Rød Sundnes, Magdalena Agata Bak, Malakias Liebmann, Mathilde Borsholt, Matilda Höög, Milton Mondal, Nora Adwan, Radha Pandey, Renate Thor, Scott O’Rourke, Thomas Ramstad, Åse Vikse

Avgangsutstilling 2023

BA og MA-studenter ved KHiO og KMD-UiB

Siden 2020 har Norske Grafikere publisert en digital versjon av avgangsutstillingene ved grafikklinjene i Oslo og Bergen, og er glade for å kunne fortsette denne tradisjonen også i år. Norske Grafikere har dermed gleden av å presentere årets digitale avgangsutstilling med nyutdannede Bachelor- og Masterstudenter fra fagområdet Grafikk og Tegning ved Kunsthøgskolen i Oslo, og Fakultetet for kunst, musikk og design ved Universitetet i Bergen.

Torgrim Wahl Sund – Tanken 0.2

25.05 – 01.07.23
Sunds verk tematiserer menneskesinnets bearbeidelser av opplevelser og bilder, og inviterer betrakteren til å utvikle og spinne videre på motivet i eget sinn. Sunds undersøkelser av fornemmelser og det forgjengelige kan sees i sammenheng med hans intuitive arbeidsprosess. Han er ikke interessert i at verkene skal forstås på en bestemt måte, men derimot søker han å unndra seg definisjoner og kategorier for å utforske mellomrommene, det uklare og det tvetydige.

Sandra Blichert – Likør

13. april – 20. mai

Sandra Blichert interesserer seg for oppløsning og utvikling av det som en gang var, om det så er idéer, materialer eller prosesser. I Likør virker alt i en langsom kontinuerlig bevegelse, materialer som papir og sverte forenes med spor etter ulike kropper.

Grunnmasse – Hedvig Thorkildsen

16.02. – 25.03.23
«Grunnmasse» undersøker begrepet «konstruksjon» på et konseptuelt plan – Thorkildsen reflekterer omkring hvordan vi kan bruke tankene til både å bygge fantastiske tankekonstruksjoner eller til å utforme konkrete løsninger til komplekse problemer.

trykk i sanntid 03: KABONLAGRING

5. januar – 11. februar
Trykk i sanntid er et femårig prosjekt, initiert i 2019 av kunstnerne Åse Anda, Kjellaug Hatlen Lunde og Rita Marhaug. Fra oppstarten og i de påfølgende årene inviteres kunstnere og grafikkverksteder til å delta inn i prosjektet, alle med ett felles tema: karbon.