Tidligere utstillinger

Erika Reed – Understory

4. januar – 10. februar
Understory er en stedsspesifikk installasjon som retter søkelyset mot Oslos landskaps- og industrihistorie. Reed tar utgangspunkt i byens flora og er interessert i hvordan det urbane plantelivet befinner seg i et landskap og samfunn i kontinuerlig endring.